Hoppa till huvudinnehåll

Feelgoods Jobbhälsorapport 2017 Hur intressant är sjukfrånvaron – egentligen? 

Det samlade produktionsbortfallet är tre gånger så stort som sjukfrånvaron. I 2017-års Jobbhälsorapport delar vi med oss av lärdomar från en studie genomförd med verktyget som bygger på AHA-metoden. Metoden är ett evidensbaserat arbetssätt utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet. Att arbeta efter metoden har visats sig leda till friskare arbetsplatser. Vi ser att det finns tre väsentliga lärdomar att dra: 

  1. Kostnaderna för brister i den psykosociala arbetsmiljön handlar om mycket mer än bara sjukfrånvaro.
  2. Dålig psykosocial miljö är förknippad med dramatiskt ökade risker för produktionsbortfall.
  3. Den psykosociala arbetsmiljön är individuell, det är mycket större variation inom samma arbetsplats än mellan arbetsplatser.

Ta del av fler lärdomar samt råd som bidrar till en produktiv arbetsplats i rapporten.