Hoppa till huvudinnehåll

Alkoholpreventiva insatser i arbetslivet

I detta projekt utvärderades Alnas alkoholförebyggande insats som utfördes i 11 organisationer. Hälften av organisationerna utgjorde kontrollgrupp och fick insatsen i ett senare skede. Insatsen bestod av två komponenter: utveckling och implementering av organisationens alkoholpolicy samt kompetensutveckling för chefer och HR-personal med inriktning mot tidiga insatser.

Sammanfattningsvis är resultaten lovande och Alnas alkoholpreventiva insats kan vara en modell för hur organisationer kan arbeta med alkoholfrågor.

Alna är experter på skadligt bruk i arbetslivet, och en del av Feelgood.