Hoppa till huvudinnehåll

Alkoholpreventiva insatser i arbetslivet

I detta projekt utvärderades tidigare Alnas (nu en del av Feelgood) alkoholförebyggande insats som utfördes i 11 organisationer. Hälften av organisationerna utgjorde kontrollgrupp och fick insatsen i ett senare skede. Insatsen bestod av två komponenter: utveckling och implementering av organisationens alkoholpolicy samt kompetensutveckling för chefer och HR-personal med inriktning mot tidiga insatser.

Sammanfattningsvis är resultaten lovande och den alkoholpreventiva insatsen kan vara en modell för hur organisationer kan arbeta med alkoholfrågor.