Hoppa till huvudinnehåll

Feelgoods Jobbhälsorapport 2018 Ju äldre desto bättre? Om arbete, hälsa och framtiden 

Är ett längre arbetsliv bättre? I rapporten undersöker vi förutsättningar för hur ett längre arbetsliv skulle/kan/kommer fungera samt vilka faktorer som kommer att bli avgörande för implementeringen.

De viktigaste fynden är att ju äldre man blir desto bättre tycks man trivas med sitt arbete och att hälsan inte på något påtagligt sätt försämras i äldre åldersgrupper. Samtidigt finns det tecken på att de yngre grupperna på arbetsmarknaden inte uppskattar arbetslivet fullt så mycket som de äldre. 

Läs mer om hur hälsa påverkas av ålder (yngre som äldre) samt vad tidigare studier säger i 2018 års rapport.