Hoppa till huvudinnehåll
statistik

Tidigare jobbhälsorapporter

Här finns våra tidigare Jobbhälsorapporter för nedladdning.

Feelgoods Jobbhälsorapport 2018: Ju äldre desto bättre? Om arbete, hälsa och framtiden 

Är ett längre arbetsliv bättre? I rapporten undersöker vi förutsättningar för hur ett längre arbetsliv skulle/kan/kommer fungera samt vilka faktorer som kommer att bli avgörande för implementeringen.

De viktigaste fynden är att ju äldre man blir desto bättre tycks man trivas med sitt arbete och att hälsan inte på något påtagligt sätt försämras i äldre åldersgrupper. Samtidigt finns det tecken på att de yngre grupperna på arbetsmarknaden inte uppskattar arbetslivet fullt så mycket som de äldre. 

Läs mer om hur hälsa påverkas av ålder (yngre som äldre) samt vad tidigare studier säger i 2018 års rapport. 

Feelgoods Jobbhälsorapport 2017: Hur intressant är sjukfrånvaron – egentligen? 

Det samlade produktionsbortfallet är tre gånger så stort som sjukfrånvaron. I 2017-års Jobbhälsorapport delar vi med oss av lärdomar från en studie genomförd med verktyget som bygger på AHA-metoden. Metoden är ett evidensbaserat arbetssätt utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet. Att arbeta efter metoden har visats sig leda till friskare arbetsplatser. Vi ser att det finns tre väsentliga lärdomar att dra: 

  1. Kostnaderna för brister i den psykosociala arbetsmiljön handlar om mycket mer än bara sjukfrånvaro.
  2. Dålig psykosocial miljö är förknippad med dramatiskt ökade risker för produktionsbortfall.
  3. Den psykosociala arbetsmiljön är individuell, det är mycket större variation inom samma arbetsplats än mellan arbetsplatser.

Ta del av fler lärdomar samt råd som bidrar till en produktiv arbetsplats i rapporten. 

Feelgoods Jobbhälsorapport 2016: Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? 

Jobbhälsorapporten 2016 tar upp friskfaktorer och fyra hälsomyter. Vi pekar på framgångsfaktorer för att jobbet ska bli en friskfaktor. Tre tydliga friskfaktorer på jobbet är: chefen, arbetsklimatet och medarbetare samt balans och återhämtning.

Feelgood besitter bred kunskap om hur hälsa och arbetsmiljö kan skapa effektivare arbetsplatser. Vårt motto är att satsningar på detta område ska vara en lönsam investering, genom förbättrad produktivitet och sänkta kostnader för företagen, samt ökad livskvalitet för individen.

Feelgoods Jobbhälsorapport 2015: Blir vi sjuka av jobbet? 

Ohälsa och sjukskrivningar tycks bara öka. Är det jobben som gör oss sjuka? Rapporten visar att den upplevda ohälsan är allt sämre och att de som är sjukskrivna upplever sig verkligen som sjuka. I 2015 års Jobbhälsorapport slår vi även hål på fyra myter om arbete och hälsa.

Mycket av den arbetsrelaterade ohälsan är välbekant sedan länge; dessa hälso- och arbetsmiljöproblem har vi inom företagshälsan väl beprövade metoder för att fånga upp, motverka, förebygga och rehabilitera.