Hoppa till huvudinnehåll
fasad

Undvikande av medicinska kontroller hos vibrationsexponerade arbetare

Det är känt sedan ett århundrade att vibrationer av handhållna vibrerande verktyg kan ge skador i händer och armar. Skadorna, hand- och armvibrationssyndrom (HAVS), är på nerver och kärl och ofta kroniska och irreversibla utan egentliga behandlingsmetoder. Enligt Afa Försäkring är tre av tio arbetssjukdomar vibrationsskador. Ca 400 000 svenskar bedöms vara exponerade. 

För att skydda dessa finns lagstadgade medicinska kontroller i arbetslivet för vibrationsskador (MKV) enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling 2019:3 (tidigare 2005:6). Dessa måste arbetsgivaren erbjuda, men de är frivilliga för medarbetaren. 

Problemen är kända med tydliga konsekvenser för både medarbetare och arbetsgivare. Trots det och trots att arbetsgivaren erbjuder medarbetaren att utföra en medicinsk kontroll enligt AFS 2019:3 kan de antingen undvika att genomföra den, eller helt enkelt belägga läkaren med sekretess. Varför? 

Målet med studien är att kunna ge svar på varför man undviker medicinska kontroller för vibrationer. Okunskap? Informationsbrist? Rädsla? Hur kan vi samverka systematiskt utifrån rotorsaken mellan Bygg- och industriföretagen, fackliga parter, utbildning och skolor samt företagshälsovård?

Om forskningsprojektet

Ett kvalitetsutvecklingsarbete gjort på Feelgood utgående från genomförda screeningundersökningar och MKV visar att många medarbetare undviker att gå vidare med medicinsk kontroll efter screening med utfall av symtom som vid vibrationsskada och att många med vibrationsskadesymptom vid MKV inte vill gå vidare med rehabsamtal med arbetsgivaren. Knapphändiga data visar att rädsla att förlora sitt arbete, bli retad på arbetsplatsen, ekonomiska komplikationer, att känna sig dum eller inkompetent samt en machokultur där skadorna normaliseras och bagatelliseras skulle kunna vara bakomliggande anledning. 

Då ingen studie tidigare har adresserat detta problem avser vi i delområde 3 att intervjua medarbetare som undvikit MKV eller rehabsamtal efter positiva fynd, men även de som godkänt MKV eller rehabiliteringssamtal och de som först undvikit och sedan ändrat sig, för att se om vi kan tydliggöra anledningar till varför man undviker att gå vidare och vad som skulle kunna få de intervjuade att ändra sina beslut. 

Syftet är att se om vi kan få fler medarbetare att inte undvika MKV och på så sätt hitta fler lindriga skador i ett tidigt skede för att undvika att dessa försämras och kronifieras. Vi avser att intervjua medarbetare som med vibrationsskadesymptom undvikit MKV och rehabsamtal, ca 30 personer strategiskt utvalt efter kön, ålder, arbete , geografisk belägenhet och allvarlighetsgrad av skada (enligt Stockholm Workshop Scale, SWS). Analysen av intervjuerna kommer att ske med hermeneutisk, fenomenologisk metodik.

Finansiering 

Feelgood Företagshälsovård har finansierat delområde 1. 

Svenska Byggbranschens utvecklingsfond finansierar delområde 2 och 3. Ansökan har skett tillsammans med medlemsorganisationen Skanska Sverige AB som även sitter med i forskningsprojektets referensgrupp. 

Afa Försäkring delfinansierar delområde 2 och 3. 

Delområden 

1. Kvantitativ undersökning

En studie som började som ett kvalitetsutvecklingsarbete där Dr. Carl Antonson har tittat kvantitativt på de medicinska kontroller vibrationer vi har genomfört på Feelgood för de stora byggbolagen.

2. Fokusgruppsserie

11 fokusgrupper - HR, chefer och arbetsmiljöingenjörer från strategiskt utvalda företag inom byggbranschen (Skanska, Peab, JM, Maskinuthyrare, Regional samhällsbyggare) och tillverkningsindustrin (Saab, Alfa Laval) men även andra intressenter såsom företagshälsovården, fackförbund, AMM och Arbetsmiljöverket. 5-8 deltagare per grupp.

Målsättning: Att fördjupa vår förståelse för varför de vibrationsexponerade arbetarna undviker medicinska kontroller vibrationer och om det finns något som skulle kunna öka antalet undersökningar med målbilden att hitta begynnande HAVS i tid och på så sätt undvika manifest, kronisk HAVS.

3. Strukturerade intervjuer

Yrkesarbetare som utfört medicinska kontroller vibrationer.
Strukturerade intervjuer med arbetare som: 
a) tackat nej till medicinsk kontroll vibrationer efter screening med HAVS-symtom,
b) tackat nej till rehabsamtal efter positiva fynd som vid HAVS efter medicinsk kontroll vibrationer,
c) tackat ja till rehabsamtal,
d) först tackat nej men sedan ångrat sig och tackat ja. 

Forskningsteamet

Carl Antonson - forskningsledare
Företagsläkare på Feelgood Företagshälsovård och forskare vid Lunds universitet.
Delaktig i och leder alla tre delområden i studien.
E-post: carl.antonson@med.lu.se  
Telefon: 0703-703 408

Frida Thorsén - medlem i forsknings- och  referensgruppen
Lunds Universitet, läkare/forskare.
Delaktig i alla tre delområden i studien.

Information till dig som deltar i studien

Ska du intervjuas? Klicka här