Hoppa till huvudinnehåll

Varför skickas inte fakturaunderlaget med fakturan?

Av sekretesskäl skiljer Feelgood på fakturor och fakturaunderlag. Fakturor skickas för betalning, exempelvis till er ekonomiavdelning. Fakturaunderlagen med information om vem och vad fakturan gäller publiceras i Feelgoods webbportal bakom en säker inloggning.

Innehållet i fakturaunderlaget är mer detaljerat än fakturan, och kan innehålla följande fält: namn, personnummer, datum, avdelning/kostnadsställe, utförarens yrkeskategori, tjänst, fakturakommentar och summa. 

Enligt tillämplig lagstiftning får inte känslig information mejlas utan en säker anslutning, utan behöver ske krypterat mellan avsändare och mottagare. All inloggningsinformation hanteras på ett säkert sätt som uppfyller GDPR och all personinformation hanteras säkert och i enlighet med GDPR och patientdatalagen (PDL) i Feelgoods webbportal. Fakturaunderlag levereras därför via webbportalen (kund.feelgood.se) där kommunikationen är säker och där endast den som är behörig att se ett visst fakturaunderlag har åtkomst till det.

Behörigheter baseras på den information som Feelgood fått från er organisation om vem eller vilka som ska ha tillgång till fakturaunderlag, och styrs genom personlig inloggning i webbportalen. Kontakta i första hand din HR eller avtalsansvarig om du behöver kunna se fakturaunderlag. Vår tekniksupport hjälper sedan till med att koppla på behörigheter: tekniksupport@feelgood.se  

 

 

Fråga Område
Hur får jag länken till mitt videobesök? Besök hos Feelgood
Hur hittar jag till mitt besök hos Feelgood? Besök hos Feelgood
Hur vet jag om mitt besök är digitalt eller fysiskt? Besök hos Feelgood
Var hittar jag min bokade tid?  Besök hos Feelgood
Hur kan jag beställa tjänster och boka besök hos Feelgood? Beställning och bokning
Hur nära inpå besöket kan jag avboka min tid? Beställning och bokning
Hur ombokar eller avbokar jag en tid?  Beställning och bokning
Hur vet jag om min tid har avbokats? Beställning och bokning
Vad kan man boka själv - måste chef/HR godkänna? Beställning och bokning
Vad och vem avser fakturan? Fakturor
Varför skickas inte fakturaunderlaget med fakturan? Fakturor
Vart kan jag vända mig med fakturafrågor om jag inte hittar svar här? Fakturor
Vi vill ändra faktureringsrutin, hur gör vi? Fakturor
Vilka faktureringsalternativ har Feelgood? Fakturor
Vilka hos oss har tillgång till Feelgoods webbportal? Kund hos Feelgood, Fakturor
Hur blir jag kund hos Feelgood? Kund hos Feelgood
Hur hittar jag e-postadress till min Feelgood-enhet? Kund hos Feelgood
Vilka hos oss har tillgång till Feelgoods webbportal? Kund hos Feelgood, Fakturor
Vilken fakturaadress har Feelgood? Leverantör till Feelgood
Vad menas med skadligt bruk, missbruk och andra liknande begrepp? Tjänster
Vilka tjänster erbjuder Feelgood? Tjänster
Var kan jag anmäla mig till Feelgoods utbildningar och webbinarier? Utbildningar
Vilka utbildningar erbjuder Feelgood? Utbildningar