Hoppa till huvudinnehåll

Vad menas med skadligt bruk, missbruk och andra liknande begrepp?

Olika begrepp och definitioner används i Sverige för att ange konsumtionsnivåer och skadliga beteenden. Till exempel används begrepp som riskbruk och missbruk, ofta utan tydlig definition. Ett problem är att man inte menar samma sak när begreppen används.

Ord som missbruk och alkoholism används ibland slentrianmässigt, utan att man kanske tänker på vad man menar med dem. Vi väljer att undvika begreppet missbruk och istället använda skadligt bruk eller beroende eftersom missbruk inte är tydligt definierat och dessutom ofta socialt stigmatiserande. För beroende finns det däremot klara kriterier och verktyg för upptäckt och diagnos.

Bruk
När man dricker alkohol utan att få skador eller negativa konsekvenser, varken fysiska, psykiska eller sociala.

Riskbruk
Definierar vid vilka mängder det är risk för skador. När man har en förhöjd konsumtion över tid är det risk för sociala problem, t ex bråk, ångest dagen efter och medicinska problem, t ex olyckor, sömnproblem, högt blodtryck, magproblem. Det finns stor risk för att ett riskbruk övergår i ett skadligt bruk eller beroende.

Skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk)
Ett beteende som ger negativa konsekvenser/är skadligt för för hälsan, sociala relationer och/eller påverkar ekonomin negativt för en individ, organisation eller samhället (definition enligt WHO).

Beroende
En medicinsk diagnos och betyder att problemen är så allvarliga att det kan vara ett kliniskt beroende. Substansbrukssyndrom är den (nya) psykiatriska diagnosen enligt DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders).

Feelgoods stöd inom skadligt bruk

Fråga Område
Hur får jag länken till mitt videobesök? Besök hos Feelgood
Hur hittar jag till mitt besök hos Feelgood? Besök hos Feelgood
Hur vet jag om mitt besök är digitalt eller fysiskt? Besök hos Feelgood
Var hittar jag min bokade tid?  Besök hos Feelgood
Hur kan jag beställa tjänster och boka besök hos Feelgood? Beställning och bokning
Hur nära inpå besöket kan jag avboka min tid? Beställning och bokning
Hur ombokar eller avbokar jag en tid?  Beställning och bokning
Hur vet jag om min tid har avbokats? Beställning och bokning
Vad kan man boka själv - måste chef/HR godkänna? Beställning och bokning
Vad och vem avser fakturan? Fakturor
Varför skickas inte fakturaunderlaget med fakturan? Fakturor
Vart kan jag vända mig med fakturafrågor om jag inte hittar svar här? Fakturor
Vi vill ändra faktureringsrutin, hur gör vi? Fakturor
Vilka faktureringsalternativ har Feelgood? Fakturor
Vilka hos oss har tillgång till Feelgoods webbportal? Kund hos Feelgood, Fakturor
Hur blir jag kund hos Feelgood? Kund hos Feelgood
Hur hittar jag e-postadress till min Feelgood-enhet? Kund hos Feelgood
Vilka hos oss har tillgång till Feelgoods webbportal? Kund hos Feelgood, Fakturor
Vilken fakturaadress har Feelgood? Leverantör till Feelgood
Vad menas med skadligt bruk, missbruk och andra liknande begrepp? Tjänster
Vilka tjänster erbjuder Feelgood? Tjänster
Var kan jag anmäla mig till Feelgoods utbildningar och webbinarier? Utbildningar
Vilka utbildningar erbjuder Feelgood? Utbildningar