Hoppa till huvudinnehåll
coronavirus

Hur får man arbetet att fungera i coronatider?

Hur kan företaget fungera när allt vänts upp och ner av coronapandemin? Hur ser vi till att även i dessa tider jobba för friska medarbetare och en frisk organisation? I 25 år har vi på Feelgood jobbat med att få medarbetare i Sverige, och därmed företagen de arbetar på, att må bättre. Detta genom allt från systematiskt arbetsmiljöarbete till ledarskap, medarbetarskap och hållbar hälsa. Vi har en mängd tjänster och kompetenser som kan komma till nytta för er just nu. Vi hjälper er. 

Så här kan vi hjälpa till

Stödja chefer och ledare i att leda i coronatider

Vi erbjuder chefsstöd via video eller fysiskt besök. En organisationskonsult guidar chefen genom utmaningar som att leda på distans, framgångsfaktorer i virtuella team eller att hantera oro i sin grupp.

Vi har också tagit fram en kostnadsfri guide som hjälper chefer att se över nuläget inom både den fysiska och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, identifiera eventuella behov av åtgärder och planera dem i en handlingsplan. Guide för dig som är chef: Att leda i oro och kris

Hjälpa medarbetare att hantera oro och kris

Era medarbetare som känner oro kan få hjälp genom stödsamtal med psykolog hos Feelgood, via video eller fysiskt besök. Vi har alla verktyg för att ge både kunskap och konkret stöd kring psykisk ohälsa, till såväl chefer som medarbetare. Läs mer här

Anpassade digitala utbildningar

 • Att leda på distans
  Feelgoods psykolog vägleder chefer i hur man kan organisera arbetet när man inte träffas fysiskt på arbetsplatsen. Och hur en god social arbetsmiljö kan skapas när kommunikationskanalerna är digitala. Utbildningen finns på svenska och engelska. Se ett smakprov här
 • Så hanterar du oro och kris på arbetsplatsen
  Feelgoods psykolog svarar på chefens vanligaste frågor. Utbildningen finns på svenska och engelska och innehåller även en användbar checklista att ha som ett extra stöd. Se ett smakprov här
 • Fler digitala utbildningar
  Fortsätt att stärka ert arbete med arbetsmiljö och hälsa. Digitala utbildningar är ett utmärkt alternativ till att samlas i stora grupper. Se hela vårt utbud

Anpassade digitala föreläsningar (1-2 timmar)

 • Verksamma strategier för chefer i coronatider
  Vi ger kunskap kring vad som händer med människor i kris, och hjälpsamma strategier för att både hantera egen situation och kunna sprida lugn till de man möter i sin ledarroll.
 • Verksamma strategier för medarbetare i coronatider
  Vi ger kunskap om vad som påverkar oss människor i krissituationer samt ökar förståelsen för verksamma strategier och förhållningssätt. Föreläsningen levererar handfasta strategier ur ett medarbetarperspektiv, som deltagarna kan ta med sig till sin vardag.
 • Känslohantering i arbetet
  Känslohantering är en viktig grund för psykisk hälsa. Som chef är egen och andras känslohantering en stor del i uppdraget. Men hur bra strategier har du för att hantera dina och andras känslor? Lär dig mer om känslopåverkan och känslohantering i arbetet.
 • Råd och stöd i arbetsmiljöarbetet i coronatider
  Viktiga, handfasta strategier i att hantera coronapandemin och dess effekter på arbetsplatsen på ett systematiskt och hållbart sätt. Nya risker i arbetsmiljön uppstår, till exempel slitningar på kultur och sammanhållning, och risk för ökad psykisk ohälsa på grund av ensamarbete och ökad belastning. Arbetsmiljöarbetet är en framgångsfaktor för att värna hälsa och verksamhetens kort- och långsiktiga förmåga hantera risker. Vi ger kunskap och konkreta råd om arbetsmiljö, risk- och friskbedömningar i en praktisk föreläsning som vänder sig till chef, HR och arbetsmiljöombud.

Stöd till ledare och medarbetare inför eller i omställning

 • För ledare: Vad du behöver veta och göra som chef i omställning
  En virtuell kompetensutveckling genom 1-2 timmars föreläsning och/eller 2 timmars workshop med fördjupning inom ett omställningstema.
 • För ledningsgrupper: Planera för, samt leda och leva i omställning
  En heldags workshop för att rusta med kunskap och mentalt förbereda ledningsgruppen. Vi arbetar med planering för vad ni behöver göra, hur en omställning påverkar känslomässigt samt vilket ledarskap som behövs.
 • För arbetsgrupper: Grupphandledning för medarbetare i omställning
  Stöd till arbetsgrupp och medarbetare i att hantera sin egen och gruppens situation och förutsättningar. Ett eller flera handledningstillfällen utifrån behov.

Hygienisk riskbedömning

I samband med coronapandemin har medvetenheten kring hygien ökat liksom angelägenheten att minska risker för smitta i arbetsmiljön. När medarbetare så småningom ska återgå från hemarbete till sina arbetsplatser är det värdefullt att genomföra en riskbedömning och se över arbetssätt, rutiner och policys. Det gäller inte enbart coronaviruset utan är även aktuellt för andra sjukdomar. Goda hygienrutiner ger goda förutsättningar för minskad sjukfrånvaro. Feelgood kan hjälpa er att genomföra riskbedömningen. Börja gärna med att titta igenom vår checklista för hygien och smittorisk på arbetsplatsen. Du hittar den nedan.

Skadligt bruk

Dagens situation med oro, stress, hemarbete och isolering kan öka risken för skadligt bruk av olika slag. Alna är experter på skadligt bruk i arbetslivet, och en del av Feelgood-familjen. Vad ska du vara uppmärksam på hos dina medarbetare om du vill agera tidigt vid riskbruk och skadligt bruk? Alnas kostnadsfria checklista vänder sig till chefer och HR, värderar dina upplevda signaler och ger stöd i hur du bör agera. Det finns även en anpassad checklista vid hemarbete. Den hittar du nedan.

I samarbete med Alna erbjuder Feelgood en jourlinje för medarbetare, för frågor kring skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel och droger etc. Genom att stötta era medarbetare i ett tidigt skede kan ohälsa och skadligt bruk förebyggas. Jourlinjen ger expertstöd kring den egna situationen, eller för de som känner oro för en kollega eller anhörig.

Videobesök

Sedan flera år erbjuder vi videobesök till våra företagssköterskor, läkare, psykologer, beteendevetare, ergonomer, fysioterapeuter och PT som alternativ till vanliga besök. När ni inte kan eller vill besöka oss fysiskt genomför vi besöket via video istället, eller telefonsamtal för den som hellre vill det. Alla berörda undviker smittorisk och sparar också tid.

KBT online

Lättillgänglig, effektiv behandling vid stress, oro, ångest eller sömnproblem.

Så arbetar du bättre hemifrån

I vår digitala utbildning Så arbetar du bättre hemifrån ger Feelgoods ergonom råd anpassade för hemarbetsplatsen och vi berättar om goda vanor och rutiner vid hemarbete. Se ett smakprov
Nedan hittar du också några tips från ergonomen.

Aktiv paus

Kostnadsfria kortfilmer med pausgympa hemma. Att ta pauser i arbetet är viktigt oavsett om du befinner dig på arbetsplatsen eller hemma. En aktiv paus kan öka din kreativitet och prestation.
Klicka här och kör igång!

PT online

När normala rutiner ändras kan era medarbetare behöva stöd i att bibehålla eller skapa goda vanor. Vid hälsocoachande videosamtal med våra personliga tränare kan de få hjälp att ta fram ett träningspass att genomföra hemma, i skogen eller på närmaste utomhusgym.

Ring oss på 08-400 004 28 eller mejla info@feelgood.se så hjälper vi ditt företag med anpassat stöd i coronatider.