Hoppa till huvudinnehåll

Medarbetarenkäten gav We Effect oväntade insikter

När pandemin slog till och Sverige och resten av världen flyttade sina medarbetare från kontoren till hemmet, insåg biståndsorganisationen We Effect att utmaningarna skulle bli väldigt mångfacetterade. Med nära 270 medarbetare i 20 länder fördelade på fyra kontinenter blev därför en situationsanpassad medarbetarenkät ett viktigt verktyg för att leda organisationen med de nya förutsättningarna.

Redan innan pandemin hade We Effect med sin systerorganisation Vi-skogen planerat för att göra en medarbetarundersökning med Feelgood Medarbetarpulsmätning. Mätverktyget kan användas för mindre enkäter löpande i syfte att få en realtidscheck på hur organisationen och medarbetarna mår, känner och vad de tycker. När arbetssituationen för organisationernas medarbetare drastiskt förändrades fattades ett snabbt beslut att istället fokusera mätningen i första hand på frågeställningar som rörde den uppkomna situationen.

– Vi valde att fokusera frågeställningarna inledningsvis på om man kände av symtom, men framför allt ville vi få en bild av hur deras möjligheter till hemarbete såg ut och i vilken omfattning de var stressade över hela situationen, berättar Linn Malmborg, HR-ansvarig på We Effect. Vi förstod ju att en medarbetare i Nairobi skulle ge en helt annan bild av sin situation än någon i Stockholm.

Månatliga undersökningar 

Sedan starten våren 2020 har mätningar genomförts en gång per månad. När resultaten är sammanställda samlas organisationens chefer för att diskutera dem och vilka åtgärder som behöver vidtas eller vad som behöver följas upp. 

I enkäten finns möjligheten att också fritt kommentera sin situation eller ställa frågor. Ofta är det här som man kan avläsa den verkliga statusen i organisationen:

– I vissa länder skapas en enorm osäkerhet när förutsättningarna att arbeta förändras så radikalt och många blev oroliga för att de skulle förlora sitt jobb, medan andra beskrev vad de saknade för att kunna arbeta hemifrån effektivt, berättar Linn vidare. Det här har ställt helt nya krav på oss att ge medarbetarna tydliga direktiv om vad som gäller.

Genom att enkäten görs löpande får ledningen dessutom en kontinuerlig återkoppling på vad medarbetarna tycker om olika insatser, både positiv och negativ feedback. 

Värdefull oväntad återkoppling 

Återkopplingen genom Feelgood Medarbetarpulsmätning har gjort att organisationens chefer haft fler gemensamma diskussioner kring vilka utmaningar som finns och hur de ska lösas. Men man har också ganska enkelt kunnat identifiera vad medarbetarna behöver i sitt arbete för att det ska fungera bättre.

– I en del av organisationen bestämdes att man skulle införa mötesfria dagar, eftersom medarbetarna helt enkelt blev för trötta av alla videomöten. Det är exempel på en enkel men väldigt effektiv åtgärd som vi snabbt kunnat identifiera tack vare enkäterna.

I övrigt menar Linn att det mest värdefulla med den här typen av enkät är att få fram det som man kanske inte alls förväntade sig från början i form av tankar och idéer. Så vilka är hennes råd till andra chefer som funderar på om en löpande medarbetarenkät är ett värdefullt verktyg?

– Tänk igenom frågorna ordentligt som ni vill mäta löpande och var beredd på att hantera det oväntade som kommer upp. Då har ni ett verktyg som är enkelt att använda och som ger snabb återkoppling på hur organisationen mår och fungerar just nu.

Om We Effect

We Effect är en biståndsorganisation som varit verksamma sedan 1958 med fokus på fattigdomsbekämpning genom att stödja kooperativ och andra demokratiska grupper där man arbetar tillsammans för att förändra samhället. Landsbygdsutveckling, tillgång till mark och rätten till jämställdhet är några av organisationens fokusområden. Systerorganisationen Vi-skogen verkar för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden genom odling av träd och grödor.