Hoppa till huvudinnehåll
coronavirus

Antikroppstest, PCR-test och antigentest

Många verksamheter upplever en stor påverkan på grund av coronapandemin. Därför erbjuder Feelgood olika typer av tester för covid-19. Vi erbjuder antikroppstest, PCR-test av pågående sjukdom och antigentest (snabbtest av pågående sjukdom).

Antigentest – snabbtest av pågående sjukdom i covid-19

Feelgood erbjuder antigentester som visar om man har pågående covid-19. Det är ett snabbtest som ger svar inom 10-30 minuter. Vi genomför enbart testet på symtomfria individer och det är en extra säkerhetsåtgärd till befintliga åtgärder och rekommendationer för att ytterligare minska risken för lokala utbrott. 

Testet utförs antingen på plats hos Feelgood eller på er arbetsplats, av Feelgoods personal, och genomförs med en bomullspinne i näsan i några sekunder. Om testresultatet är positivt tyder det på att personen eventuellt har en pågående covid-19-infektion och för att säkerställa resultatet kommer sköterskan då även att utföra en PCR-provtagning. Vid ett positivt antigentest gör Feelgood en Smittskyddsanmälan och en smittspårning påbörjas.

Eftersom det är ett snabbtest är det möjligt att använda storskaligt. Antigentesterna används för att begränsa risken för lokala utbrott, s k klustersmitta, på arbetsplatsen. En förebyggande åtgärd där medarbetare arbetar nära varandra under en längre tid. Det omfattar förstås medarbetare som inte kan arbeta hemifrån t ex inom bygg-, process- eller tillverkningsindustri. Men det kan också röra sig om kontor och administrativa yrkesgrupper som inte kan arbeta hemma eller som ofta kan det men vid vissa tillfällen ändå befinner sig på sin ordinarie arbetsplats.

Vid nödvändiga arbetsresor där inreselandet kräver intyg att den resande inte bär smitta, godkänns antigentestet för ett antal inreseländer (vi rekommenderar att i god tid innan resa besöka appen UD Resklar för att se vad som gäller i det land resan avser). Det är då ett snabbt och smidigt sätt att få ett intyg, normalt inom 24 timmar. Antigentestet kan med fördel även erbjudas till medarbetare som kommer tillbaka från arbetsresa, för att säkerställa smittfrihet innan man kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Antikroppstest – snabbtest av antikroppar mot covid-19

Antikroppstest påvisar antikroppar mot coronaviruset. Vi genomför snabbtester på hela personalgrupper och redovisar resultaten på gruppnivå, vilket ger en nulägesbild av andelen medarbetare som kan ha haft covid-19. 

Varje testad medarbetare kommer även att få rekommendationer enligt Folkhälsomyndighetens direktiv, utifrån sitt testresultat och sjukhistoria avseende eventuella symtom på covid-19.

Testet utförs antingen på plats hos Feelgood eller på er arbetsplats, av medicinskt utbildad personal. Testet görs med ett blodprov med ett stick i fingret på personer som är symtomfria, tidigast 14 dagar efter eventuell symtomdebut och tidigast efter 2 dagars symtomfrihet. Det kan vara ännu bättre att vänta några veckor efter sjukdom för att få ett adekvat svar. Svaret kan avläsas inom 15 minuter.

PCR-test av pågående sjukdom i covid-19

Feelgood erbjuder PCR-provtagning för covid-19, ett mycket tillförlitligt test för egenprovtagning som utesluter eller konstaterar pågående infektion. Vi erbjuder PCR-tester för två olika användningsområden:

  1. Vid arbetsresor där destinationen kräver ett PCR-test som inte påvisar en pågående infektion. Testet skickas hem och utförs av personen själv. Vi utfärdar även ett intyg kopplat till covid-19 som i vissa fall krävs vid arbetsresor.
  2. Som en uppföljning vid ett positivt antigentest svar (se ovan Antigentest). Analysen av PCR-test tar några dagar, varför personen skall vara hemma tills testresultat meddelas från Feelgood.