Feelgood företagshälsa Umeå

Välkommen till Feelgood företagshälsa


Feelgood i Umeå

På Feelgood i Umeå kan vi erbjuda våra kunder ett helhetskoncept inom hälsa, företagshälsovård, sjukvård, rehabilitering, arbetsmiljö. Hos oss finns ett komplett utbud av tjänster som stärker det friska samt förebygger, identifierar och behandlar ohälsa.


Om- och avbokningar
Behöver du boka om eller avboka ditt besök ska du ringa oss på 090-17 63 60 så hjälper vi dig!
Vi kan ej ta emot om- och avbokningar via mail


Medicinska kontroller

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren göra en riskbedömning. Om arbetsgivaren i  den upptäckt något som skulle kunna orsaka ohälsa ska detta åtgärdas genom förebyggande åtgärder. Vid risk har arbetsgivaren skyldighet att erbjuda arbetstagarna en särskild medicinsk kontroll. Vad denna kontroll ska omfatta bestäms i samråd med Feelgood som har god kunskap om de föreskrifter som finns. Med medicinsk kontroll menas en medicinsk åtgärd som ingår i arbetsmiljöarbetet. Det kan vara en läkarundersökning eller andra former av hälsoundersökningar.

Vi utför de medicinska kontrollerna enligt föreskriften Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6.

Medicinska kontroller


Agera! - En träning i civilkurage på jobbet

Feelgood erbjuder er arbetsplats en kundanpassad praktisk träning i att hantera osunda beteenden såsom trakasserier, kränkningar och mobbing

Hur agerar du som chef eller medarbetare när någon beter sig olämpligt på ett möte?

Eller när någon på arbetsplatsen fäller en kommentar kring en kollegas utseende på ett sätt som inte känns okej?

Vår erfarenhet är tydlig. Trakasserier, kränkningar och mobbing uppstår sällan från ingenstans. Istället handlar det om att osunda beteenden tillåtits växa över tid. En kultur av tystnad som möjliggör övertramp kan utvecklas. För att förebygga övertramp och att främja en sund arbetsplats krävs dialog och gemensamma spelregler - och att praktiskt ingripa när övertramp trotts detta sker.

Vår praktiska workshop hjälper er att gå från ord till handling - en träning i att Agera utan att skapa nya konflikter eller nya utsatta!

Syfte

Workshopen vänder sig till arbetsplatser som sätter ett värde på sunt arbetsklimat och respektfullt bemötande, och som vill arbeta förbyggande i syfte att ge sina chefer och medarbetare ökad kunskap och förmåga till att kunna ingripa - utan att skapa nya utsatta - när man upplever osunda beteenden i en arbetsvardag.

 Såhär går det till

Grundmodellen är en praktisk träning under 2 timmar. Workshopdeltagarna får under tillfället praktisk träning i handfasta strategier, tekniker och metoder för att kunna uppmärksamma och avbryta osunda beteenden under ledning av konsult.

Det finns också möjlighet att bygga på med föreläsningsavsnitt kring kränkande särbehandling, mobbing, trakasserier och diskriminering.

Vi ser helt enkelt till att hitta ett helhetsupplägg som passar er arbetsplats bäst utifrån era behov.

Pris

För praktisk träning i två timmar med en konsult; 6200 kr exklusive moms, eller enligt avtal. Max antal deltagare är 20 pers. Restid tillkommer för utförande utanför Umeå tätort.

Vår utgångspunkt är

Att bemötandefrågor och socialt klimat på en arbetsplats spelar stor roll för hur människor trivs och presterar på en arbetsplats. Genom att stärka en arbetsplats och dess medarbetare i att våga agera i situationer där man upplever osunt beteende så minskar man risken för att ett osunt arbetsklimat ska få växa. I förlängningen minskas risken för mer allvarliga beteenden som kränkande särbehandling, mobbing, trakasserier och diskriminering som vi vet leder till ohälsa och tuffa processer som man ofta tar mycket tid att komma tillrätta med.

Att agera och bemöta situationer där vi upplever beteenden som inte känns bra kan kännas klurigt och svårt. Och känner vi oss dessutom osäkra på hur vi ska göra är risken stor att vi förblir tysta och passiva.

De allra flesta av oss kan säkert minnas händelser där vi upplevt att någon blivit illa behandlad eller bemött, och efteråt önskat att vi hade agerat på något sätt. Men hur gör vi rent praktiskt för att ingripa på ett enkelt och odramatiskt sätt? 

Vill du veta mer? Kontakta Yvonne Andersson, Organisationskonsult, yvonne.andersson@feelgood.se, tel 070-247 14 85 eller mejla umea@feelgood.seBehöver du och ditt företag stöd i ledarskap- och organisationsfrågor?

Ett ständigt aktuellt ämne. Läs mer om våra tjänster som kan hjälpa er framåt i organisationen.

Utveckla ledningsgruppen

Stöd i HR-frågor

Individuell ledarutveckling


Besök våra hälsoaktiviteter nära dig

Aktivitet Datum Tid Plats
Frukostseminarium om medicinska kontroller i arbetslivet - AFS 2019:3 2019-10-22 - 2019-10-22 08:00-09:00 Feelgood, Tvistevägen 47 B, Umeå