Feelgood företagshälsa Sundsvall

Välkommen till Feelgood företagshälsa

 


På Feelgood i Sundsvall kan vi erbjuda våra kunder ett helhetskoncept inom hälsa, företagshälsovård, sjukvård, rehabilitering, arbetsmiljö och träning.  Vårt tjänsteutbud stärker det friska och förebygger, identifierar och behandlar ohälsa. I vårt kompletta utbud kombineras sjukvård, rehabilitering och hälsovård med friskvård samt arbetsmiljö.

Vi erbjuder också utbildningar och föreläsningar och har tillgång till en stor och luftig konferens-/utbildningslokal. Vi har även ett gym, med olika träningsmaskiner och löpband mm, som ligger i direkt anslutning till övriga lokaler.


ISO 45001, Ledningssystem för arbetsmiljö

https://sis.se/iso-45001/#vad

Vad?

 ISO 45001 är en ny, internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Med krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet så ersätter ISO 45001 den brittiska standarden OHSAS 18001. I Sverige ersätter det även SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) för alla företag som önskar en ISO-arbetsmiljöcertifiering.

Varför?

För vissa kan det till och med komma att bli en nödvändighet att vara certifierade för att överhuvudtaget få vara med i upphandlingar. Som kund till en ISO 45001-certifierad organisation vet du att din samarbetspartner arbetar systematiskt med arbetsmiljö.

- Är företag redan certifierade enligt ISO 9001 eller ISO 14001 och vill koppla på med ISO 45001 har man en bra grund. Standarden innebär att det görs revisioner där man måste kunna visa att man  arbetar aktivt och systematiskt med arbetsmiljöfrågorna.

Hur?

För att bli certifierad enligt ISO 45001 krävs först och främst ett ledningssystem för arbetsmiljö och därefter att din organisation uppfyller de krav som finns uppställda i standarden. Certifieringen blir ett bevis på att din organisations arbetsmiljöarbete faktiskt håller måttet. Det är också ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer.

Vem?

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag. Vårt motto är att satsningar på arbetsmiljö och hälsa ska vara en lönsam investering. Feelgood finns över hela Sverige med cirka 500 medarbetare och levererar tjänster på nära 200 orter. Med Feelgoods organisation kan kompetenser erbjudas lokalt och resurser organiseras optimalt.

 

Är ert företag intresserade av att påbörja resan mot en arbetsmiljöcertifiering? Kontakta oss på sundsvall@feelgood.se. Vi har den kompetens och expertis som krävs för att analysera, informera och implementera optimala arbetsmiljösystem för internrevision och slutlig ISO-certifiering. Vi är med er från start till mål!