Feelgood företagshälsa Sundsvall

Välkommen till Feelgood företagshälsa

 

 

Corona och vårt sätt att arbeta – information till våra kunder i Sundsvall och Härnösand

Feelgood är ett hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Det betyder att vi följer med i utvecklingen, för att alltid kunna ge våra kunder det stöd de behöver i det arbetsliv som råder vid varje tidpunkt. Just nu i Coronatider kan vårt stöd behövas för att upprätthålla en fungerande vardag med verksamhet samt hantera eventuell oro.

Som chef kan du alltid höra av dig till oss med frågor om hur du ska hantera situationen på just er arbetsplats.  

Vi vill här ge svar på de vanligaste frågorna:

Har ni öppet som vanligt?

Ja, det har vi. Vi har dessutom ökat vår kapacitet gällande att utföra vårt arbete via video/distans. Vi kan genomföra de flesta ärenden på ett säkert sätt på distans. Du behöver alltså inte boka av vid ex symtom, vi tar emot på distans!

Smittskydd

En stor del av Feelgoods verksamhet innebär möten med människor. Vi följer själva Folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte vara på jobbet om man har symtom på förkylning eller luftvägsinfektion, även lindriga sådana. Som kund hos oss ska ni vara trygga med att vi vidtagit rekommenderade åtgärder för att förhindra smittspridning.

Vi uppmanar alla deltagare under våra besök, möten eller utbildningar att avstå från att delta fysiskt vid symtom på förkylning eller luftvägsinfektion. Detta för att ta vårt ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Här kan vi erbjuda möten via  video eller telefon istället.

Hur gör vi med våra pågående ärenden?

Om du som kund inte kan eller vill genomföra ett fysiskt besök. Tveka inte att höra av er, vi har möjlighet att ha kontakter via säker videoteknik eller telefon.

OBS! Förstadagsintyg – alltid video eller telefon!

Alla personer som söker för förstadagsintyg hänvisas till video- eller telefonkonsultation. Kontakta oss på det sätt vi överenskommit tidigare gällande FDI så bokar vi en konsultation på säker länk.

Hur kan ni stödja oss specifikt gällande Corona?

  • Feelgood har flera digitala utbildningar som kan vara ett smidigt alternativ till att delta i en fysisk utbildning. Om ni har personal som arbetar hemifrån kan detta vara ett utmärkt tillfälle att ge den utbildning som ni kanske tänkt skulle behövas, men som ni inte haft tid att genomföra.

  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet, som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva, innebär bland annat, att göra en riskbedömning för att se över vilka arbetsuppgifter eller situationer där medarbetare kan tänkas bli smittade av coronaviruset. Vi kan här vara ett stöd i att undersöka och bedöma vad det finns för risker i er verkasamhet samt ge förslag på åtgärder

  • Har ni medarbetare som arbetar hemifrån? I så fall kan våra ergonomer vara ett bra stöd så att hemarbetsplatsen blir så optimal som möjligt.

  • Vi hjälper er även gärna med frågor kring ledar- och medarbetarskap på distans.

Gymmet är stängt. Ny information kommer i augusti.

Håll er uppdaterade och ta hand om er!

Vi håller oss uppdaterade på:

www.feelgood.se

www.krisinformation.se

www.folkhalsomyndigheten.se

www.av.se

 


På Feelgood i Sundsvall kan vi erbjuda våra kunder ett helhetskoncept inom hälsa, företagshälsovård, sjukvård, rehabilitering, arbetsmiljö och träning.  Vårt tjänsteutbud stärker det friska och förebygger, identifierar och behandlar ohälsa. I vårt kompletta utbud kombineras sjukvård, rehabilitering och hälsovård med friskvård samt arbetsmiljö.

Vi erbjuder också utbildningar och föreläsningar och har tillgång till en stor och luftig konferens-/utbildningslokal.

Vi har även ett gym, med olika träningsmaskiner och löpband mm, som ligger i direkt anslutning till övriga lokaler. På grund av rådande omständigheter är gymmet stängt. Ny information kommer i augusti.


ISO 45001, Ledningssystem för arbetsmiljö

https://sis.se/iso-45001/#vad

Vad?

 ISO 45001 är en ny, internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Med krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet så ersätter ISO 45001 den brittiska standarden OHSAS 18001. I Sverige ersätter det även SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) för alla företag som önskar en ISO-arbetsmiljöcertifiering.

Varför?

För vissa kan det till och med komma att bli en nödvändighet att vara certifierade för att överhuvudtaget få vara med i upphandlingar. Som kund till en ISO 45001-certifierad organisation vet du att din samarbetspartner arbetar systematiskt med arbetsmiljö.

- Är företag redan certifierade enligt ISO 9001 eller ISO 14001 och vill koppla på med ISO 45001 har man en bra grund. Standarden innebär att det görs revisioner där man måste kunna visa att man  arbetar aktivt och systematiskt med arbetsmiljöfrågorna.

Hur?

För att bli certifierad enligt ISO 45001 krävs först och främst ett ledningssystem för arbetsmiljö och därefter att din organisation uppfyller de krav som finns uppställda i standarden. Certifieringen blir ett bevis på att din organisations arbetsmiljöarbete faktiskt håller måttet. Det är också ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer.

Vem?

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag. Vårt motto är att satsningar på arbetsmiljö och hälsa ska vara en lönsam investering. Feelgood finns över hela Sverige med cirka 500 medarbetare och levererar tjänster på nära 200 orter. Med Feelgoods organisation kan kompetenser erbjudas lokalt och resurser organiseras optimalt.

 

Är ert företag intresserade av att påbörja resan mot en arbetsmiljöcertifiering? Kontakta oss på sundsvall@feelgood.se. Vi har den kompetens och expertis som krävs för att analysera, informera och implementera optimala arbetsmiljösystem för internrevision och slutlig ISO-certifiering. Vi är med er från start till mål!