Medicin Direkt Östersund

Hälsoundersökningar

Hur mår du? Hur väl medveten är du om hur det står till med din hälsa? En hälsoundersökning ger dig kunskap om ditt medicinska tillstånd, förebygger ohälsa och inspirerar dig till ökat välbefinnande.

Hos oss erbjuder vi olika typer av hälsoundersökningar. Vår stora hälsoundersökning är en gedigen genomgång för att i tid upptäcka viktiga och åtgärdbara riskfaktorer framförallt inom områdena hjärta/kärl och diabetes. För att läsa mer om våra hälsoundersökningar, vänligen ladda ner våra olika informationsblad:

Hälsoundersökning hos läkare och sköterska
Hälsoundersökning hos sköterska
Frågeformulär inför din hälsoundersökning
Om PSA-prov

Du som har sjukvårdsförsäkring – kontakta ditt försäkringsbolag och be om en tid på Medicin Direkt i Östersund.
Du som betalar privat hittar prislistan här.