Hoppa till huvudinnehåll
Almedalen i Visby

Feelgood i Almedalen

Under årets Almedalsvecka höll Feelgood ett seminarium med efterföljande mingel i Folkhälsodalen. Du kan ta del av det inspelade seminariet i efterhand. 

Den blinda fläcken i sjukvårdsdebatten – vart tog arbetslivet vägen? Paneldiskussion

Måndag 4 juli kl 16:45-17:30

Arbete och hälsa hör ihop och hälsa i arbetet är oskiljaktigt från hälsa i livet. Det är även tydligt i vår senaste jobbhälsorapport. Ändå utreder regeringen framtidens hälso- och sjukvård utan att med ett ord nämna arbetsplatser och företagshälsa. Hur kan staten bättre stödja marknaden att lösa de uppgifter som hälso- och sjukvården inte klarar? 

Mönstret går igen. När det gäller sjukförsäkring, sjukfrånvaro och rehabilitering har staten i många år, utan större framgång, försökt få hälso- och sjukvården att lösa uppgifter den är illa rustad för - i stället för att se och försöka använda den resurs och kompetens som faktiskt finns. Att det kan fungera annorlunda är marknaden ett bevis för. Många arbetsgivare, i synnerhet inom privat sektor, kliver fram och betalar för en företagshälsovård som löser uppgifterna och fyller i luckorna mellan olika offentliga aktörer. Problemet är att många arbetsgivare inte har möjligheten eller intresset. Hur kan staten bättre stödja marknaden att lösa de uppgifter som hälso- och sjukvården inte klarar? Det kräver ett samtal över de gränser politiken själv har skapat. I dag ligger de frågor det berör på flera departement, flera utgiftsområden i budgeten och flera utskott i riksdagen.

Medverkande:
- Sofia Amloh (S), tjänstgörande ersättare Socialutskottet
- Mattias Karlsson (M), ledamot Socialförsäkringsutskottet
- Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges Företagshälsor
- Joachim Morath, vd Feelgood
- Petter Odmark, analyschef Reform Society
- Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Här hittar du det inspelade seminariet

panelsamtal Folkhälsodalen