Hoppa till huvudinnehåll
samtal

Upptäck och förebygg psykisk ohälsa i coronakrisens spår

I spåren av den pågående pandemin kan vi med stor säkerhet förutspå att den psykiska ohälsan kommer att öka i samhället. Det kommer att drabba enskilda individer hårt, men också arbetsgivare som kan tvingas till ytterligare ekonomisk börda när medarbetare kanske inte längre orkar gå till jobbet. Därför behöver arbetsgivare och chefer nu rikta ett särskilt fokus på den här frågan.

Ökade ohälsotal i form av stress, ångest, posttraumatiskt stressyndrom och depressioner är ett väldokumenterat fenomen efter större kriser. Efter SARS-epidemin konstaterades att en tredjedel av alla som suttit i karantän drabbades av posttraumatiskt stressyndrom. Även efter finanskrisen 2008 skenade ohälsotalen tillsammans med en kraftig ökning av självmorden i både Europa och USA.

psykisk ohälsa man

Rustar du nu så förebygger du

Hur ska du som chef agera kring detta? Kanske anar du signaler hos dina medarbetare. Kanske inte. Vilka är signalerna? Hur rustar du ditt team och ser till att de får rätt stöd? Hur får du själv rätt stöd? Genom att göra insatser i tid kan du förebygga, minska behov av rehabilitering och förebygga djupare effekter. Men tänk plan, kontinuitet, uppföljning - inte engångsinsats. Det är värdefullt att ta tag i detta direkt:

 • Risk- och konsekvensanalys av potentiell psykisk ohälsa hos medarbetarna, identifiera grupper eller individer som löper störst risk.
 • Plan för hur det ska hanteras och förebyggas.
 • Se över kompetens och verktyg för att se signaler.
 • Säkerställ rutiner för att följa upp medarbetare på distans.
 • Skapa system för akuta stödsamtal för medarbetare som behöver det.

Feelgood kan coacha

Vi har alla verktyg för att ge både kunskap och konkret stöd till chefer och medarbetare. Vissa aspekter kräver också psykologkunskaper och då är chefens roll att fånga upp signaler, bemöta medarbetaren på ett bra sätt och sedan ta rätt hjälp. Prata gärna med din kontaktperson på Feelgood om hur vi kan hjälpa till, eller fyll i kontaktformuläret på den här sidan.

Våra mest effektiva tjänster för att upptäcka, förebygga och ge rätt stöd vid psykisk ohälsa – akut och på sikt:

För arbetsgivare och chefer

Gruppstöd

 • Riskbedömning, risk- och konsekvensanalys. Vi hjälper er att analysera läget utifrån just er verksamhet och era förutsättningar.
 • Workshop Förebygg psykisk ohälsa i coronakrisens spår
 • Digital utbildning Så hanterar du oro och kris på arbetsplatsen 
 • Utbildning Konflikthantering
 • Utbildning Hot och våld
 • Utbildning Kränkande särbehandling

Individuellt stöd

 • Chefscoachning med regelbunden uppföljning under en period

För medarbetare

Gruppstöd

 • Kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i gruppen/på arbetsplatsen
 • Grupphandledning
 • Konflikthantering
 • Utredning av kränkande särbehandling 

Individuellt stöd

 • Stressutredning 
 • Stödjande samtal (även utan att gå via chefen, om OK med arbetsgivaren)
 • KBT online för de som efter screening bedöms vara i behov av psykologisk behandling

Reflektioner från vår chefspsykolog Faysal Rawandozi:

- Punktinsatser räcker inte för att förebygga den psykiska ohälsa som väntar oss. Man måste ha en plan som sträcker sig hela vägen till postpandemin. För tillfället befinner vi oss i en fas, den ovissa fortsättningen på krisen väntar oss, och den fasen kommer sedan att följas av en tid när krisen är över. Vi kommer att se psykisk ohälsa i samtliga tre faser och samtliga tre kommer att behöva särskilda insatser.

- Till skillnad från flera tidigare kriser vet ingen när nuvarande coronakris kommer att vara över. Oförutsägbara situationer brukar tyvärr vara mer påfrestande för vårt psyke, vilket ger oss anledning att planera ännu noggrannare i syfte att förebygga oro, ångest, nedstämdhet, depression, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och de konflikter som kan uppstå både på våra nya arbetsplatser (hemmen) och på våra nygamla arbetsplatser när krisen är över.