Hoppa till huvudinnehåll
kikare

Att leda på distans i coronatider

Det sker dramatiska åtgärder runt omkring oss: gränser stängs, sjukvården knäar, gymnasier distansutbildar och människor sitter i karantän. Världsledare fattar drastiska beslut och media använder stora bokstäver. Vårt system i hjärnan som hanterar hot och rädsla aktiveras, vilket gör att vi agerar mer kortsiktigt, själviskt och känslostyrt.

Många människor som inte brukar arbeta hemifrån har plötsligt hemmet som sin arbetsplats och förlorar sina vanliga möten och rutiner. Många chefer måste leda medarbetare på distans, ibland med teknik som man inte är van vid. Vår gemensamma uppgift är att hantera förändringen och skapa så mycket trygghet och stabilitet som möjligt. Då blir det lättare för oss tänka mer logiskt och göra bättre bedömningar.

Några tips:

  • Att bli sedd och visa omtanke är svårare på distans. Det är också viktigare när tiderna är oroliga. Alltså måste vi visa och uttrycka vår omtanke på ett tydligare sätt nu.
  • Fråga din grupp hur ni kan stötta varandra och lösa problem. Genomför förslagen och uppmärksamma positiva beteenden du ser.
  • Tänk igenom vilka funktioner som finns i möten på arbetet. Exempelvis diskussion i storgrupp, beslutsfattande, social samvaro, problemlösning. Fundera över hur ni gör dem på distans. Ofta behöver formen vara mer tydlig. Bibehåll de rutiner som ni är vana vid.
  • Ha regelbundna gruppmöten med tydlig agenda, tydlig fördelning av ordet så att alla blir hörda och ha tid för frågor.
  • Ha tätare individuella samtal. Våga fråga: Hur mår du? Finns det något som oroar dig?
  • Arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön på hemarbetsplatsen. Jobbet flyter till exempel lätt ut över privat tid – var tydlig med förväntningar och gränser för arbetstid och pauser. Rörelse är viktigt.

”Keep calm and carry on”, sa Winston Churchill under andra världskriget. Låt oss hjälpas åt med det nu, så kan vi skydda våra mest sårbara och ta hand om både verksamheten och varandra.

Monika Kullberg, organisationspsykolog på Feelgood,
chef på distans för 18 personer på 7 orter.