Hoppa till huvudinnehåll
glada unga kollegor

Att leda unga - skapa friska företag tillsammans med Generation Z

Generation Z, det vill säga de som är födda ungefär från mitten av 90-talet till början av 2010-talet, skiljer sig på många sätt från föregående generationer. Ett faktum som sticker ut i årets Jobbhälsorapport är att de har betydligt högre korttidssjukfrånvaro än äldre medarbetare.

Hur leder man unga på ett effektivt men hälsosamt sätt? Vi har pratat med Ingemar Hahn, organisationskonsult på Feelgood och Linnéa Borén, teamleader på Telia om deras tankar kring hur man bäst bygger fungerande arbetsplatser med unga medarbetare.

Ju mer man vet desto bättre kan man förbereda sig. Detta gäller inte minst när man som ledare ska bygga friska, framgångsrika team och företag. Det finns många aspekter att ta hänsyn till men en nyckelfaktor som kan förenkla och förbättra arbetet är ökad kunskap om sina medarbetare. I det här fallet de unga medarbetarna och ännu mer specifikt de från Generation Z. De har nämligen behov, krav och förväntningar på sina arbetsgivare som tidigare generationer inte haft. Nedan listar vi de sex viktigaste dragen som Ungdomsbarometern har identifierat som typiska för Generation Z.

Vad kännetecknar Generation Z?

 1. Familjen framför allt
  Till skillnad från generationen innan så vill Generation Z inte ut och erövra världen. De vill hellre umgås med sina föräldrar och i viss mån uppnå samma livsstil och levnadsstandard som dem.
 2. Ökat intresse för hälsa men ökad ohälsa
  Man bryr sig mycket om sin hälsa, vad man äter, att man tränar och hur man mår. Paradoxalt nog så mår man sämre än tidigare generation med bland annat ökad psykisk ohälsa.
 3. Trygghet och kontrollbehov
  En uppfattning om att samhället och världen går åt fel håll väcker ett ökat behov av trygghet och kontroll, både privat och i arbetslivet.
 4. Mer hemma - mindre socialt liv
  Generation Z är mindre äventyrslystna och stannar hellre hemma än socialiserar i barer och på restauranger. Studier, gaming och sociala medier fyller det sociala behovet.
 5. Stora möjligheter att påverka
  Man upplever sig ha stor förmåga att påverka. Inte genom fysiskt engagemang utan genom sociala medier och det digitala livet.
 6. Heterogen grupp
  Det finns flera gemensamma nämnare men på det stora hela är Generation Z en väldigt heterogen grupp. Intressena och vad som engagerar är fragmenterat vilket gör det svårt att hitta generella svar och lösningar för deras behov.

Tips och råd för att leda Generation Z

För att möta ungas behov på arbetsplatsen, motverka ohälsa och bygga friska och fungerande företag, finns det en del strategier att ta till. Linnéa Borén är teamleader på Telia och har erfarenhet av att både leda som ung och att leda unga. Ingemar Hahn är organisationskonsult på Feelgood. Här ger de sina bästa råd för att leda unga medarbetare.

”Det är varken lättare eller svårare att leda unga än att leda mer seniora medarbetare, men det är helt klart mer krävande. Man måste vara mer engagerad och mer närvarande. Men det är väldigt kul!”, säger Linnéa Borén.

 1. Lär känna dina medarbetare
  Se och lyssna på dina unga medarbetare, gärna i individuella samtal. För att kunna leda dem och få dem med på tåget behöver du ofta lära känna dem djupare än dina äldre medarbetare. De är en generation som ”delar” sina känslor och som ledare behöver man tillgodose det.
 2. Feedback, feedback, feedback!
  Ge mycket och konstruktiv feedback, positiv så ofta som det bara går. Uppmuntra dem att ge dig som ledare feedback för att skapa engagemang och en känsla av medbestämmande.
 3. Led med hjärtat. Och med hela handen
  Ofta följer privatlivet med unga till arbetsplatsen och då gäller det att bejaka det samtidigt som man måste vara tydlig med vad som gäller på arbetsplatsen. Engagemang i deras person kombinerat med tydliga ramar!
 4. Var tydlig med vad som gäller
  Många kommer direkt från skolan och har ibland inte den kunskap som behövs för att fungera på en arbetsplats. Tydlighet med hur man beter sig, vad som förväntas av en, till exempel vad som är giltiga skäl för sjukskrivning, välkomnas av medarbetarna och är bra för företaget. 
 5. Delegera ansvar
  Att känna att man utvecklas och har ett tydligt syfte ger energi och självförtroende. Var inte rädd för att delegera ansvar till unga medarbetare. Inspirera, coacha och vägled dem i arbetet!
 6. Skapa trygghet
  Tydlighet med vad en medarbetare förväntas att göra på jobbet skapar trygghet vilket reducerar stress och ohälsa. Chanserna att rätt uppgift blir löst på rätt sätt ökar också.

”Något som är ännu viktigare när man ska leda unga är att vara ledare, inte chef. Var en förebild, var autentisk, närvarande och inspirerande. Och glöm inte att lyssna!”, avslutar Linnéa Borén.

Bevisad effekt på hälsa och resultat

Är all tidigare kunskap, modeller och teorier om ledarskap oanvändbar på Generation Z? Inte alls. Ingemar Hahn, organisationskonsult på Feelgood med mångårig erfarenhet av att både leda och att hjälpa andra att leda ser tydligt hur de passar in på en klassisk ledarskapsmodell.

”Full Range Leadership Model är en väl beprövad och bevisad modell. Den typ av ledarskap som har störst positiv effekt på både hälsa och resultat är så kallat ”Transformerande ledarskap” där inspiration, motivation, syfte och personlig utveckling är ledstjärnor. Saker som stämmer in precis på Generation Z”, säger Ingemar Hahn.

Det finns alltså ingen anledning att tro att man måste skapa helt nya lösningar, strategier och ramverk för att skapa en frisk arbetsplats för unga människor. Men som ledare behöver man vara mer uppmärksam, ta sig mer tid och lägga fokus på lite andra aspekter av ledarskapet. Det kan kännas ovant till en början men det är det värt för att undvika kostsamma sjukskrivningar, sämre resultat och konflikter på arbetsplatsen. För som vi vet sedan tidigare ger en frisk arbetsplats friska och framgångsrika företag.


Jobbhälsorapporten 2024