Hoppa till huvudinnehåll
På bilden från vänster: Ragnar Aspenes Health & Safety Engineer och Karin Andersson Health & Safety Coordinator Sweden

Veoneer Sweden finalist i utmärkelsen Sveriges friskaste företag 2023

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>F&ouml;r sj&auml;tte &aring;ret i rad utser Feelgood <em>Sveriges friskaste f&ouml;retag</em>. Som en av sex finalister har Veoneer visat hur systematiskt arbetsmilj&ouml;arbete bidrar till friska medarbetare och god arbetsmilj&ouml;.</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Utm&auml;rkelsen <em>Sveriges friskaste f&ouml;retag</em> syftar till att hitta och lyfta goda exempel p&aring; arbetsgivare, &ouml;ver hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en v&auml;lm&aring;ende och sund arbetsmilj&ouml;.</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Veoneer Sweden &auml;r finalist med f&ouml;ljande motivering:</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><em>Bra systematik och en stark vilja att st&auml;ndigt f&ouml;rb&auml;ttras driver arbetsmilj&ouml;-arbetet fram&aring;t hos Veoneer Sweden. S&auml;kerhetskulturen prioriteras, med st&ouml;djande system, f&ouml;r att identifiera och &aring;tg&auml;rda risker i tid. M&aring;ngfald och inkludering lyfts fram genom obligatoriska workshops. Kommunikationsarbetet bedrivs strategiskt med flera st&aring;ende m&ouml;tesformat, och varje medarbetares viktiga roll i helheten synligg&ouml;rs aktivt f&ouml;r att &ouml;ka f&ouml;rst&aring;else och engagemang. Chefer utbildas inom arbetsmilj&ouml; och h&auml;lsofr&auml;mjande ledarskap, och genom mentorskapsprogram utvecklas talanger till goda framtida ledare. H&auml;lsofr&auml;mjande aktiviteter och individuell coachning inom h&auml;lsa och livsstil erbjuds. &nbsp;</em></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Vi vill vara Sveriges b&auml;sta arbetsgivare. En framg&aring;ngsfaktor i v&aring;r ambition &auml;r ett systematiskt arbetsmilj&ouml;arbete som genomsyrar hela organisationen och en h&ouml;g tilltro till v&aring;ra engagerade medarbetare. Vi &auml;r transparenta inf&ouml;r v&aring;ra utmaningar och tar oss fram&aring;t p&aring; ett strategiskt och ih&auml;rdigt s&auml;tt, s&auml;ger Jennie Hammer Viskari, MD p&aring; Veoneer Sweden AB.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Det &auml;r inspirerande att se hur Veoneer satsar p&aring; ledarskap, med utbildningar, ledarskapsprogram, mentorskap, speed-dating mellan chefer och medarbetare med mera, s&auml;ger Joachim Morath, vd p&aring; Feelgood. &nbsp;</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Vinnaren av <em>Sveriges friskaste f&ouml;retag</em> presenteras i maj.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Bakom utm&auml;rkelsen st&aring;r h&auml;lsof&ouml;retaget Feelgood, som tillsammans med en jury best&aring;ende av experter inom arbetsmilj&ouml; och h&auml;lsa, utser finalister och vinnare.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Juryn best&aring;r av Carola Lemne, tidigare vd p&aring; Svenskt N&auml;ringsliv och juryns ordf&ouml;rande, Irene Jensen, professor i f&ouml;retagsh&auml;lsa, G&ouml;ran Johnsson, tidigare ordf&ouml;rande f&ouml;r IF Metall, Ursula Berge, samh&auml;llspolitisk chef p&aring; Akademikerf&ouml;rbundet SSR samt Joachim Morath, vd p&aring; Feelgood.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>F&ouml;r mer information kontakta:</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">&Aring;sa Rex Nyg&aring;rd, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Karin Andersson, Health &amp; Safety Coordinator Veoneer Sweden, 073-856 80 58, karin.andersson@veoneer.com</span></span></span></span></p>

<p><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong><span style="font-size:9pt"><span>Om Feelgood</span></span></strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt"><span>Feelgood &auml;r Sveriges ledande h&auml;lsof&ouml;retag f&ouml;r det moderna arbetslivet. Vi hj&auml;lper f&ouml;retag och organisationer att f&ouml;rb&auml;ttra produktivitet och s&auml;nka kostnader genom att arbeta systematiskt och f&ouml;rebyggande med arbetsmilj&ouml;, h&aring;llbar h&auml;lsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som m&ouml;ter kunderna b&aring;de digitalt och p&aring; 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och &auml;gs sedan 2021 av den finska v&aring;rdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se</span></span></span></span></span><img alt="" src="https://mb.cision.com/Public/4242/3754325/ba39d68ad4f123d1_800x800ar.pn…;