Hoppa till huvudinnehåll

Ökad efterfrågan på utbildning om hot och våld – Feelgood och Tesus inleder samarbete

Utsatthet för trakasserier, hot och våld är ett stort problem i många delar av arbetslivet. Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar att vidta förebyggande åtgärder och allt fler prioriterar frågor om säkerhet och trygghet. Därför inleder Feelgood och Tesus nu ett samarbete med digitala utbildningar för att ge fler medarbetare rätt kunskap om att förebygga och hantera hotfulla situationer.

).

– Att utsättas för hot eller våld kan vara livsförändrande. Vi vet sedan länge att arbete i utsatta miljöer påverkar människors hälsa. Vi vet också att hot och våld påverkar organisationen genom försämrad trivsel, personalomsättning, sjukskrivningar, arbetsskador och möjligheten att behålla och rekrytera kompetens. Det finns allt att vinna på förebyggande åtgärder och där är kunskap avgörande, säger Alexander Tilly, leg. psykolog på Tesus.

Tesus utbildningar baseras på beprövad erfarenhet och evidensbaserad kunskap från olika branscher och forskningsfält. De ger chefer och medarbetare handfasta kunskaper, verktyg för att hantera akuta situationer och metoder för att följa upp incidenter med hot eller våld.

– Forskningssammanställningar av bl a Mynak och Forte visar att orsaker till hot och våld oftast finns i arbetsmiljön. Det kan handla om omorganisationer, kostnadsbesparingar, mer administrativa uppgifter och brist på resurser, men också om organisatorisk orättvisa och upplevd stress. Med tanke på denna utsatthet, och en ökad efterfrågan från kunder om mer förebyggande stöd, är vi glada att kunna inleda detta samarbete med Tesus som har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom området, säger Faysal Rawandozi, chefspsykolog Feelgood.

För mer information kontakta:

Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se

Alexander Tilly, grundare och vd Tesus, alex@tesus.se, 0709-369 789

Johan Brandsten, grundare och styrelseordförande Tesus, johan@tesus.se,
0703-185 873