Hoppa till huvudinnehåll

Ökad efterfrågan på utbildning om hot och våld – Feelgood och Tesus inleder samarbete

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Utsatthet f&ouml;r trakasserier, hot och v&aring;ld &auml;r ett stort problem i m&aring;nga delar av arbetslivet. Arbetsgivaren har ett l&aring;ngtg&aring;ende ansvar att vidta f&ouml;rebyggande &aring;tg&auml;rder och allt fler prioriterar fr&aring;gor om s&auml;kerhet och trygghet. D&auml;rf&ouml;r inleder Feelgood och Tesus nu ett samarbete med digitala utbildningar f&ouml;r att ge fler medarbetare r&auml;tt kunskap om att f&ouml;rebygga och hantera hotfulla situationer. </strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Verksamheter som v&aring;rd och omsorg, socialtj&auml;nst, kollektivtrafik, myndigheter och skola &auml;r s&auml;rskilt utsatta, enligt SCB (<a href="https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhalla… style="color:#1155cc">ULF, 2018</span></a>). Hot och v&aring;ld drabbar den enskilda medarbetaren, tar stora resurser fr&aring;n organisationen och p&aring;verkar samh&auml;llet. Mynak f&ouml;rutsp&aring;r en &ouml;kning av hot och v&aring;ld i arbetslivet i sin senaste kunskapssammanst&auml;llning av unders&ouml;kningar och forskning om arbetsmilj&ouml; <em>(</em><a href="https://mynak.se/publikationer/framtidens-arbetsmiljo-trender-digitalis… style="color:#1155cc">Kunskapssammanst&auml;llning 2020:3</span></a><a href="https://mynak.se/publikationer/framtidens-arbetsmiljo-trender-digitalis… style="color:#1155cc">)</span></em></a><em>.</em></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">&ndash; Att uts&auml;ttas f&ouml;r hot eller v&aring;ld kan vara livsf&ouml;r&auml;ndrande. Vi vet sedan l&auml;nge att arbete i utsatta milj&ouml;er p&aring;verkar m&auml;nniskors h&auml;lsa. Vi vet ocks&aring; att hot och v&aring;ld p&aring;verkar organisationen genom f&ouml;rs&auml;mrad trivsel, personaloms&auml;ttning, sjukskrivningar, arbetsskador och m&ouml;jligheten att beh&aring;lla och rekrytera kompetens. Det finns allt att vinna p&aring; f&ouml;rebyggande &aring;tg&auml;rder och d&auml;r &auml;r kunskap avg&ouml;rande, s&auml;ger Alexander Tilly, leg. psykolog p&aring; Tesus.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Tesus utbildningar baseras p&aring; bepr&ouml;vad erfarenhet och evidensbaserad kunskap fr&aring;n olika branscher och forskningsf&auml;lt. De ger chefer och medarbetare handfasta kunskaper, verktyg f&ouml;r att hantera akuta situationer och metoder f&ouml;r att f&ouml;lja upp incidenter med hot eller v&aring;ld.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">&ndash; Forskningssammanst&auml;llningar av bl a Mynak och Forte visar att orsaker till hot och v&aring;ld oftast finns i arbetsmilj&ouml;n. Det kan handla om omorganisationer, kostnadsbesparingar, mer administrativa uppgifter och brist p&aring; resurser, men ocks&aring; om organisatorisk or&auml;ttvisa och upplevd stress. Med tanke p&aring; denna utsatthet, och en &ouml;kad efterfr&aring;gan fr&aring;n kunder om mer f&ouml;rebyggande st&ouml;d, &auml;r vi glada att kunna inleda detta samarbete med Tesus som har gedigen kunskap och l&aring;ng erfarenhet inom omr&aring;det, s&auml;ger Faysal Rawandozi, chefspsykolog Feelgood. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"></p>

<p style="border:none"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong><span style="color:black">F&ouml;r mer information kontakta:</span></strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:3px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">&Aring;sa Rex Nyg&aring;rd, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:3px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Alexander Tilly, grundare och vd Tesus, alex@tesus.se, 0709-369&nbsp;789</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:3px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Johan Brandsten, grundare och styrelseordf&ouml;rande Tesus, johan@tesus.se,<br>
0703-185 873</span></span></span></span></p>