Hoppa till huvudinnehåll

Jobbhälsorapporten 2023: Fortsatt hög trivsel på jobbet; positiva trender trots pandemin, men kvinnor mår generellt sämre

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Feelgood presenterar idag Jobbh&auml;lsorapporten 2023, som baseras p&aring; resultat fr&aring;n HALU-unders&ouml;kningar d&auml;r 24&nbsp;000 svenskar svarat p&aring; fr&aring;gor om h&auml;lsa, arbetsmilj&ouml; och livsstil. Slutsatserna &auml;r uppmuntrande; jobbtrivseln &auml;r fortsatt h&ouml;g och har inte p&aring;verkats n&auml;mnv&auml;rt av pandemin. Flera positiva trender i arbetsmilj&ouml;n och arbetssituationen kan identifieras. Men en av avvikelserna &auml;r att kvinnors upplevda h&auml;lsa &auml;r s&auml;mre.</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Rapporten skildrar en detaljerad bild av h&auml;lsotillst&aring;ndet p&aring; arbetsplatserna de senaste 12 &aring;ren inklusive pandemin, och &auml;r uppdelat i fyra huvudkapitel.</span></span></span></span></p>

<ul>
<li style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Cirka 80 % har en p&aring;tagligt positiv arbetssituation i att arbetet ses som meningsfullt och erbjuder delaktighet och p&aring;verkan. Lika m&aring;nga anger att de har en positiv arbetssituation n&auml;r det kommer till trivsel, gemenskap och st&ouml;d. </span></span></span></span></li>
<li style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Relativt f&aring;, 5 % av m&auml;nnen och 10 % av kvinnorna, rapporterar att de upplever alltf&ouml;r h&ouml;g arbetsbelastning, och s&aring; har det sett ut sedan 2010. </span></span></span></span></li>
<li style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt; margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">M&aring;nga upplever friskfaktorer i arbetet, med <em>positivt arbetsklimat och kollegor</em> som den mest f&ouml;rekommande faktorn p&aring; 60 %, <em>st&ouml;d och uppskattning fr&aring;n chef</em> upplevs av 40 %, medan <em>balans och &aring;terh&auml;mtning</em> upplevs av enbart 30 % av m&auml;nnen och 23 % av kvinnorna.</span></span></span></span></li>
</ul>

<h2 style="margin-bottom:4px"><span><span style="font-size:12pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-weight:normal">Kvinnor upplever &ouml;kade psykosociala besv&auml;r </span></span></span></span></span></h2>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Trots positiva resultat om arbetslivet finns det fortfarande utrymme f&ouml;r f&ouml;rb&auml;ttring, s&auml;rskilt i fr&aring;ga om individuell h&auml;lsa, som har f&ouml;rs&auml;mrats n&aring;got &ouml;ver tid. Detta &auml;r s&auml;rskilt m&auml;rkbart bland kvinnor, d&auml;r f&auml;rre rapporterar att de bed&ouml;mer sin h&auml;lsa som &rdquo;bra&rdquo; eller &rdquo;mycket bra&rdquo; j&auml;mf&ouml;rt med tidigare &aring;r. Analyser f&ouml;resl&aring;r att denna nedg&aring;ng troligen &auml;r relaterad till &ouml;kade psykosociala besv&auml;r som tr&ouml;tthet, &auml;ngslan, oro, huvudv&auml;rk, nedst&auml;mdhet och koncentrationssv&aring;righeter, och kan kopplas till den psykiska p&aring;frestning som pandemin orsakat. Kvinnors upplevda h&auml;lsa f&ouml;rs&auml;mras allts&aring;, men det kan inte knytas till arbetsrelaterade faktorer som m&auml;ts i rapporten. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Resultaten i rapporten n&auml;r det g&auml;ller kvinnors upplevda h&auml;lsa blir viktiga att f&ouml;lja &ouml;ver tid, och f&ouml;rdjupa sig i orsakerna. Vi ser dels s&auml;mre resultat f&ouml;r kvinnor j&auml;mf&ouml;rt med m&auml;n &ouml;ver tid, dels f&ouml;rs&auml;mringar p&aring; senare tid. Med de faktorer vi tittar p&aring; ser det ut att ha mer med psykosocial h&auml;lsa och hela livet att g&ouml;ra &auml;n med arbetslivet, s&auml;ger Daphne Enstam, chefsl&auml;kare.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- En f&ouml;rb&auml;ttring vi skulle vilja se f&ouml;r alla &auml;r att fler ska f&aring; uppleva sin h&auml;lsa som mycket bra. Man skulle ocks&aring; &ouml;nska en starkare utveckling i att uppleva st&ouml;d fr&aring;n sin chef. Dessutom &auml;r andelen som upplever goda m&ouml;jligheter till balans och &aring;terh&auml;mtning f&ouml;r l&aring;g, s&auml;ger Charlotte Valleskog, chefspsykolog.</span></span></span></span></p>

<h2 style="margin-bottom:4px"><span><span style="font-size:12pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-weight:normal">&Auml;nnu viktigare med h&auml;lsosamma rutiner p&aring; arbetsplatsen </span></span></span></span></span></h2>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">En relevant faktor &auml;r hur mycket vi har suddat ut gr&auml;nserna mellan privatliv och arbetsliv i och med pandemin och det hybrida arbetslivet. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Vi ser en viss f&ouml;rs&auml;mring i resultatet f&ouml;r balans och &aring;terh&auml;mtning. Skillnaden &auml;r liten, s&aring; det &auml;r sv&aring;rt att s&auml;ga n&aring;got specifikt i nul&auml;get, men det &auml;r en viktig faktor att f&ouml;lja &ouml;ver tid. Det &auml;r viktigt f&ouml;r &aring;terh&auml;mtningen och h&auml;lsan att arbetsliv och privatliv inte flyter ihop f&ouml;r mycket, s&auml;ger Daphne.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Det &auml;r inte s&aring; enkelt som att man kan anta att f&ouml;r&auml;ndringen vi ser &auml;r bra eller d&aring;lig, svart eller vit. Det g&auml;ller att som chef vara nyfiken, st&auml;lla fr&aring;gor och hj&auml;lpa till. Det blir &auml;nnu viktigare att h&aring;lla h&auml;lsosamma rutiner &ndash; s&auml;rskilt p&aring; arbetsplatser d&auml;r fler jobbar p&aring; distans, avslutar Charlotte. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">L&auml;s mer om Jobbh&auml;lsorapporten h&auml;r: <a href="https://feelgood.se/fou/jobbhalsorapport&quot; style="color:blue; text-decoration:underline">https://feelgood.se/fou/jobbhalsorapport</a&gt; &nbsp;Denna rapport &auml;r den sj&auml;tte i ordningen. &nbsp;</span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span><strong><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="color:#222222"><span style="letter-spacing:.15pt">F&ouml;r mer information kontakta:</span></span></span></span></strong></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">&Aring;sa Rex Nyg&aring;rd, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></span></p>

<p><span><span><span style="font-size:9pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Om Feelgood</span></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt"><span>Feelgood &auml;r Sveriges ledande h&auml;lsof&ouml;retag f&ouml;r det moderna arbetslivet. Vi hj&auml;lper f&ouml;retag och organisationer att f&ouml;rb&auml;ttra produktivitet och s&auml;nka kostnader genom att arbeta systematiskt och f&ouml;rebyggande med arbetsmilj&ouml;, h&aring;llbar h&auml;lsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som m&ouml;ter kunderna b&aring;de digitalt och p&aring; 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och &auml;gs sedan 2021 av den finska v&aring;rdkoncernen Terveystalo Healthca<span style="color:black">re OY. </span></span></span><a href="http://www.feelgood.se&quot; style="color:blue; text-decoration:underline"><span style="font-size:9pt"><span><span style="color:black">www.feelgood.se</span></span></span></a></span></span></span></span></p…;

<p style="margin-bottom:11px"></p>