Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood och Generation Pep inleder samarbete – sjumilakliv för barn och familjers hälsa

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Feelgood startar ett samarbete med Generation Pep f&ouml;r att tillsammans arbeta med att f&ouml;rb&auml;ttra barn och ungdomars h&auml;lsa. Fokus f&ouml;r samarbetet &auml;r att gemensamt n&aring; ut till familjer och &ouml;ka kunskapen och medvetenheten g&auml;llande betydelsen av fysisk aktivitet och goda matvanor. Samarbetsinitiativet kommer inneh&aring;lla sju olika delar som tillsammans skapar ett sjumilakliv f&ouml;r en b&auml;ttre h&auml;lsa. </strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Generation Pep och Feelgood delar synen p&aring; att tidiga fr&auml;mjande och preventiva &aring;tg&auml;rder f&ouml;r h&auml;lsa beh&ouml;vs f&ouml;r att Sverige ska m&aring; b&auml;ttre. Enligt Pep-rapporten 2022 &auml;r det endast 2 av 10 barn och unga som r&ouml;r sig enligt rekommendationerna om 60 minuter per dag. I genomsnitt &auml;ter barn och unga bara h&auml;lften av den rekommenderade m&auml;ngden gr&ouml;nsaker, frukt och b&auml;r per dag. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">I Feelgoods &aring;rliga jobbh&auml;lsorapport st&auml;lls flera fr&aring;gor kring levnadsvanor och hur man ser p&aring; dessa. Resultaten &auml;r sl&aring;ende, det finns en v&auml;ldigt stark vilja att f&ouml;r&auml;ndra den egna livsstilen. N&auml;stan 60 procent av de tillfr&aring;gade uppger att de vill &auml;ndra sina vanor r&ouml;rande motion och n&auml;stan 30 procent &ouml;nskar &auml;ndra sina vanor g&auml;llande mat. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Syftet med samarbetet &auml;r att skapa b&auml;ttre f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r h&auml;lsosamma levnadsvanor samt att st&ouml;dja familjer p&aring; resan mot mer fysisk aktivitet och bra matvanor. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- H&auml;lsosamma vanor grundl&auml;ggs hemma i familjen, d&auml;rf&ouml;r k&auml;nns det kul att Generation Pep tillsammans med Feelgood kan n&aring; ut till m&aring;nga barnfamiljer och p&aring;verka familjernas vanor kring r&ouml;relse och mat. Vi vet att barn ofta g&ouml;r som oss vuxna &ndash; d&auml;rf&ouml;r &auml;r det viktigt att aktivera hela familjen, s&auml;ger Carolina Kl&uuml;ft, verksamhetschef p&aring; Generation Pep.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Initiativet best&aring;r av sju olika delar som tillsammans ska utg&ouml;ra ett sjumilakliv f&ouml;r barn och ungas h&auml;lsa. De sju delarna &auml;r v&auml;l sammanl&auml;nkade men ger ocks&aring; effekt var och en f&ouml;r sig. Sjumilakliv f&ouml;r en b&auml;ttre h&auml;lsa inkluderar aktivering av kunder, medarbetare och m&aring;lgruppen barn och ungdomar direkt. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- F&ouml;r att m&aring; bra p&aring; jobbet beh&ouml;ver hela familjen m&aring; bra och ha en bra h&auml;lsa. D&auml;rf&ouml;r &auml;r vi v&auml;ldigt stolta &ouml;ver att nu samarbeta med Generation Pep, s&aring; att hela familjen kan skapa en f&ouml;r&auml;ndring tillsammans, en f&ouml;r&auml;ndring vi tar med oss &auml;nda in i arbetslivet, s&auml;ger Joachim Morath, vd och koncernchef p&aring; Feelgood.</span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Feelgoods jobbrapport: <a href="https://feelgood.se/fou/jobbhalsorapport&quot; style="color:blue; text-decoration:underline">https://feelgood.se/fou/jobbhalsorapport</a></span></span></span></span…;

<p><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Generation Peps rapport: <a href="https://generationpep.se/media/3216/2203_genpep_rapporten_a12_web.pdf&q…; style="color:blue; text-decoration:underline">https://generationpep.se/media/3216/2203_genpep_rapporten_a12_web.pdf</…; </span></span></span></span></p>

<p style="border:none"></p>

<p style="border:none"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong><span style="color:black">F&ouml;r mer information kontakta:</span></strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:3px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">&Aring;sa Rex Nyg&aring;rd, marknads- och kommunikationschef Feelgood, asa.rexnygard@feelgood.se, 070-728 56 50</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Elin Annwall, Generation Pep, elin@generationpep.se, 070-340 93 50 </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"></p>

<p><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong><span style="font-size:9pt"><span>Om Generation Pep</span></span></strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt"><span>Generation Pep &auml;r en icke-vinstdrivande organisation som arbetar f&ouml;r att alla barn och unga ska ha r&auml;tten och m&ouml;jligheten att leva ett aktivt och h&auml;lsosamt liv, genom att sprida kunskap och skapa engagemang i hela samh&auml;llet. Med gemensamma kraftanstr&auml;ngningar vill Generation Pep att Sverige ska m&aring; b&auml;ttre. Bakom initiativet st&aring;r Kronprinsessparet och en rad samh&auml;llsakt&ouml;rer, allt ifr&aring;n f&ouml;retag, universitet, myndigheter, stiftelser och ideella organisationer. www.generationpep.se&nbsp; </span></span></span></span></span></p>

<p><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong><span style="font-size:9pt"><span>Om Feelgood</span></span></strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt"><span>Feelgood &auml;r Sveriges ledande h&auml;lsof&ouml;retag f&ouml;r det moderna arbetslivet. Vi hj&auml;lper f&ouml;retag och organisationer att f&ouml;rb&auml;ttra produktivitet och s&auml;nka kostnader genom att arbeta systematiskt och f&ouml;rebyggande med arbetsmilj&ouml;, h&aring;llbar h&auml;lsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som m&ouml;ter kunderna b&aring;de digitalt och p&aring; 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och &auml;gs sedan 2021 av den finska v&aring;rdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se</span></span></span></span></span></p&gt;