Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood levererar stödsamtal till personalen i Region Stockholm

Alla regionens medarbetare erbjuds stödsamtal

Feelgood, som är Region Stockholms upphandlade företagshälsa, har fått uppdraget att erbjuda stödsamtal till regionens medarbetare. Alla regionens 45 000 medarbetare har nu möjlighet till stödsamtal på grund av det rådande krisläget med Covid-19.

– Region Stockholm gör helt rätt i att i ett tidigt skede sätta in åtgärder för att hjälpa sina medarbetare och för att fånga upp tidiga signaler på vilka individer eller grupper som är mest utsatta. Att arbeta förebyggande vet vi är den bästa metoden för all typ av hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, säger Faysal Rawandozi, chefspsykolog på Feelgood.

Tidigare kriser har dessvärre visat att de ofta efterföljs av en våg av depressioner, utmattningssyndrom och ökad psykisk ohälsa hos hela befolkningen, som exempelvis efter SARS-epidemin och finanskrisen. För Region Stockholms medarbetare är läget förstås extra tufft eftersom många jobbar i frontlinjen med Covid-19, samtidigt som krisen inte har ett slutdatum i sikte.

– Alla medarbetare som känner symtom som ångest eller extra stress kan boka in ett stödsamtal utan att stämma av med sin närmaste chef, vilket gör att man snabbt kan få hjälp och vi kan identifiera vilket behov personen har av ytterligare hjälp. Det känns väldigt bra att få vara med och hjälpa Region Stockholm i detta viktiga arbete, säger Johanna Johansson, Regionchef Feelgood.Stödsamtalen erbjuds vid sidan av den egna organisationens resurser för stödverksamhet under Covid-19-situationen. Tanken är att samtalen är en del i ett större arbete för att motverka psykisk ohälsa bland personalen, där samtalen blir en grund för en analys över vilka behov organisationens personal har, för att på så sätt kunna sätta upp en långsiktig plan för att hjälpa medarbetarna till psykiskt välmående.

 

För mer information, kontakta:

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 070-213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.seJohanna Johansson
Regionchef Feelgood
Telefon: 070-208 49 21
E-post: johanna.johansson@feelgood.se

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se,