Hoppa till huvudinnehåll
Psykisk ohälsa chefsstöd, stödjande samtal

Feelgood lanserar paket av tjänster med fokus på psykisk ohälsa i coronakrisens spår

Hälsoföretaget Feelgood mobiliserar för att stötta chefer i att förebygga psykisk ohälsa i coronakrisens spår och presenterar ett paket med de mest effektiva verktygen för att fånga upp tidiga signaler på psykisk ohälsa, förebygga och få stöd i att hantera psykisk ohälsa. Det är viktigt att göra insatser nu som kan minska effekterna, minska behov av rehabilitering och förebygga djupare effekter. Tjänsterna är anpassade utifrån den situation vi befinner oss i där chefer och medarbetare i stor utsträckning inte träffas, och där ohälsotalen i form av stress och depressioner kommer att öka.

– Mycket pekar på att vi går en tid till mötes där många psykiskt kommer att känna av konsekvenserna av att hela samhället, ekonomin och den personliga hälsan är under hot. Inom företagshälsan har vi lång erfarenhet av att hantera sådana här frågor, och är rustade med specialister i form av psykologer, beteendevetare och organisationskonsulter. Vi mobiliserar nu all vår kompetens för att underlätta för chefer att förekomma den här utvecklingen, kommenterar Jens Olofsson, försäljningschef på Feelgood.

Ökade ohälsotal i form av stress, ångest, posttraumatiskt stressyndrom och depressioner är tyvärr ett väldokumenterat fenomen efter större kriser. Efter SARS-epidemin såg man att en tredjedel av alla som suttit i karantän drabbades av posttraumatiskt stressyndrom. Även efter finanskrisen 2008 skenade ohälsotalen tillsammans med en kraftig ökning av självmorden i både Europa och USA.

– Många företag och organisationer har det extremt tufft med fokus på överlevnad. För att skapa uthållighet i organisationen är det viktigt att redan nu lyfta blicken och planera för den fortsatta framtiden och ge medarbetarna stöd för att motverka effekterna av stress och psykisk ohälsa. För ska verksamheterna fungera och gå bra, måste medarbetarna må bra, säger Joachim Morath, VD.

I paketet ingår bl a en nyproducerad workshop för chefer ”Förebygg psykisk ohälsa i coronakrisens spår”, nyproducerade digitala utbildningar som ”Att leda i kris och oro”, tjänster som stödjande samtal och KBT online samt verktyg t ex för stressutredning och bedömning av psykisk ohälsa. Feelgood har över 110 legitimerade psykologer och beteendevetare som finns tillgängliga över hela landet.

För mer information, kontakta:

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 070-213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.seJens Olofsson
Försäljningschef Feelgood
Telefon: 073-687 12 14
E-post: jens.olofsson@feelgood.se

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se