Hoppa till huvudinnehåll

Alna byter namn till Feelgood 15 maj 2023

Alna, specialister på skadligt bruk i arbetslivet, förvärvades av Feelgood 2020. Nu byter Alna namn till Feelgood och fortsätter att erbjuda sin expertis och tjänster inom skadligt bruk och beroende som en del av Feelgoods bredare tjänsteutbud, som inkluderar specialistområdena företagshälsa, organisation och ledarskap samt privathälsa.

Alna förvärvades av hälsoföretaget Feelgood i januari 2020 och som del i specialistområdet skadligt bruk byter nu Alna namn till Feelgood. Feelgood har byggt upp ett starkt erbjudande inom skadligt bruk och är ledande i Norden med störst bredd av tjänster med hela kedjan från förebyggande insatser, utbildning och utredning till snabba insatser och behandling. Behandlingar genomförs i Feelgoods verksamhet Nämndemansgården och i vårt nätverk av samarbetspartners.

Alna har sen starten 1961 varit experter på skadligt bruk i arbetslivet. Den expertisen är en nyckel i Feelgoods erbjudande nu och framåt. Namnbytet innebär ingen förändring i vår expertis eller våra tjänster, inte heller för kunder eller medarbetare.

Inom specialistområdet skadligt bruk hjälper vi företag, organisationer och privatpersoner att förebygga och hantera konsekvenserna av skadligt bruk och beroende. Feelgoods andra specialistområden är företagshälsa, organisation och ledarskap och privathälsa.

För mer information kontakta:

Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se