Hoppa till huvudinnehåll

Alna byter namn till Feelgood 15 maj 2023

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Alna, specialister p&aring; skadligt bruk i arbetslivet, f&ouml;rv&auml;rvades av Feelgood 2020. Nu byter Alna namn till Feelgood och forts&auml;tter att erbjuda sin expertis och tj&auml;nster inom skadligt bruk och beroende som en del av Feelgoods bredare tj&auml;nsteutbud, som inkluderar specialistomr&aring;dena f&ouml;retagsh&auml;lsa, organisation och ledarskap samt privath&auml;lsa. </strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Alna f&ouml;rv&auml;rvades av h&auml;lsof&ouml;retaget Feelgood i januari 2020 och som del i specialistomr&aring;det skadligt bruk byter nu Alna namn till Feelgood. Feelgood har byggt upp ett starkt erbjudande inom skadligt bruk och &auml;r ledande i Norden med st&ouml;rst bredd av tj&auml;nster med hela kedjan fr&aring;n f&ouml;rebyggande insatser, utbildning och utredning till snabba insatser och behandling. Behandlingar genomf&ouml;rs i Feelgoods verksamhet N&auml;mndemansg&aring;rden och i v&aring;rt n&auml;tverk av samarbetspartners.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Alna har sen starten 1961 varit experter p&aring; skadligt bruk i arbetslivet. Den expertisen &auml;r en nyckel i Feelgoods erbjudande nu och fram&aring;t. Namnbytet inneb&auml;r ingen f&ouml;r&auml;ndring i v&aring;r expertis eller v&aring;ra tj&auml;nster, inte heller f&ouml;r kunder eller medarbetare.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Inom specialistomr&aring;det skadligt bruk hj&auml;lper vi f&ouml;retag, organisationer och privatpersoner att f&ouml;rebygga och hantera konsekvenserna av skadligt bruk och beroende. Feelgoods andra specialistomr&aring;den &auml;r f&ouml;retagsh&auml;lsa, organisation och ledarskap och privath&auml;lsa. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>F&ouml;r mer information kontakta:</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">&Aring;sa Rex Nyg&aring;rd, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></span></p>

<p><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong><span style="font-size:9pt"><span>Om Feelgood</span></span></strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt"><span>Feelgood &auml;r Sveriges ledande h&auml;lsof&ouml;retag f&ouml;r det moderna arbetslivet. Vi hj&auml;lper f&ouml;retag och organisationer att f&ouml;rb&auml;ttra produktivitet och s&auml;nka kostnader genom att arbeta systematiskt och f&ouml;rebyggande med arbetsmilj&ouml;, h&aring;llbar h&auml;lsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som m&ouml;ter kunderna b&aring;de digitalt och p&aring; 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och &auml;gs sedan 2021 av den finska v&aring;rdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se</span></span></span></span></span></p&gt;