Hoppa till huvudinnehåll
samtal

Upptäcka, förebygga och hantera psykisk ohälsa vid kriser i omvärlden

I kölvattnet av nuvarande samhällsoro och kriser i omvärlden ser vi stigande psykisk ohälsa som kan påverka medarbetares hälsa och prestation. Vad kan du som chef och arbetsgivare göra för att förebygga och se tidiga signaler? Gör insatser som ökar förtroenden och trygghet, sänk trösklarna för att söka stöd och rusta chefer att vara stöd och må bra själva.

Kriser, samhällsförändring och ohälsa

Pågående samhällsförändringar och kriser i omvärlden kan påverka medarbetares hälsa och prestation. Det är många som upplever både oro för sin anställning och sin ekonomi, oro för anhöriga i krigsdrabbade länder eller för anhörigas psykiska ohälsa. För att fylla på i svårigheterna kring läget är nu distans- och hybridarbete norm på många arbetsplatser, vi har färre personliga kontakter, vilket gör det svårare att upptäcka ohälsa och fånga tidiga signaler på t ex stress, nedstämdhet eller skadligt bruk.

Vi människor är dock rustade att hantera kriser, mer än vi kanske tror. Men ofta är de tillfälliga, nu avlöser de varandra och berör både privatlivet och arbetslivet. Då finns risk för brist på återhämtning och risk för utmattningseffekt. 

Privata kontakter med psykolog har ökat, kanske är tröskeln för hög att be arbetsgivaren om stöd när orsakerna inte är direkt kopplade till arbetet, eller för att man inte ser att det påverkar arbetsförmågan. Det är dock ingen tvekan om att hälsa privat och i arbetslivet hänger ihop och det ena påverkar det andra.

Fånga upp signalerna och gör förebyggande insatser

Med rätt insatser och kunskaper skapar ni som arbetsgivare möjlighet att förebygga ohälsa och frånvaro (kort- eller långtids), bristande prestationer och bristande relationer. Ni kan också främja hälsan på arbetsplatsen i form av ökat förtroende och trygghet, sänkta trösklar för att söka stöd, bättre prestation och överlag mer hållbar hälsa. 

Hur kan ni som arbetsgivare fånga upp de tidiga signalerna på ohälsa och, utifrån er roll och möjlighet, erbjuda stöd?

 • Rusta chefer att upptäcka och hantera tidiga signaler och kommande kriser.
 • Gör en plan för hur ni ska agera när medarbetare och chefer söker stöd.
 • Ni behöver inte kunna allt och ta på er allt, men ni kan vara en viktig brygga för individen att få hjälp i ett tidigt skede.
 • Sätt mål för hur ni långsiktigt ska förebygga ohälsa och hålla medarbetare hälsosamma och högpresterande.

Feelgood viktigt stöd

Vi presenterar här våra mest effektiva tjänster för att stötta arbetsgivare och chefer att upptäcka, förebygga och hantera psykisk ohälsa – akut och på sikt. Viktigt är att stärka kunskaper hos chefer och ge verktyg, samt att ge rätt stöd till medarbetare. Vi hjälper till att guida i vad chefer och arbetsgivare kan göra för insatser i egen regi och där det är lämpligt att anlita psykolog eller annan kompetens inom Feelgood. Allt (i princip) går att genomföra på distans, digitalt. 

För chefer, i grupp: 

 • Chefshandledning i grupp – utbyta erfarenheter och kunskap, stärka intern kunskapsöverföring och goda exempel
 • Kunskapshöjande insatser (tidiga signaler, skadligt bruk, hälsofrämjande ledarskap)

För chefer, individer: 

 • Individuell ledarkonsultation – stöd i specifika utmaningar i ledarrollen

För medarbetare, i grupp:

 • Grupphandledning
 • Grupputveckling
 • Utbildning och workshops kring ex. hälsofrämjande faktorer på arbetet, förebygga ohälsa, känslohantering m m

För medarbetare, individer: 

 • Stressutredning
 • Stödjande samtal (överväg möjlighet till anonyma samtal)
 • KBT online för de som efter screening bedöms vara i behov av psykologisk behandling (ex. oro, sömn, stress)

Hur vill ni att Feelgood stödjer er?