Hoppa till huvudinnehåll
glada kollegor

Reboarding i stället för onboarding 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har gått ut med nyheter om att flera restriktioner lyfts den 29 september. Det innebär att de allmänna råden om att jobba hemifrån i allra största mån också lyfts. Även om det är arbetsgivaren som reglerar möjligheten till hemmaarbete, så är det många arbetsplatser som har meddelat att de kommer att införa ett hybrid arbetssätt.

Vi har tidigare poängterat vikten av att skapa rätt förutsättningar för chefer inför återvändandet till arbetsplatsen. Återvändandet till arbetsplatsen kan liknas vid en onboarding, men i det här fallet en reboarding.

Likt när en ny medarbetare ska introduceras på arbetsplatsen kommer en väl genomtänkt introduktionsplan också krävas för att reintroducera de anställda till att åtminstone delvis arbeta på plats. Andra slags arbetssätt och normer kommer att gälla i hybridlösningarna. För att implementeringen av dem ska lyckas kan man ta fram en reboardingstrategi. 

Fem råd för en lyckad reboardingstrategi

  1. Identifiera affärskritiska moment. Skapa en hybrid som är anpassad efter verksamheten. I det är det viktigaste att identifiera just er verksamhets affärskritiska moment. De är unika för varje arbetsplats och det gäller att fokusera på vilka moment som skapar mer effektivt arbete när medarbetare är tillsammans på kontoret. Dela upp arbetsuppgifterna mellan ”kontorsuppgift” och andra som ”hemuppgifter” och planera kontorstid som skapar effektivitet snarare än fokusera på antalet dagar per vecka som spenderas på kontoret. 
  2. Sakliga argument och kommunikation. För att ledarskapet ska fungera som bäst behöver vi undvika tyckande och hålla oss till fakta. Vilka behov av exempelvis fysisk närvaro på arbetsplatsen har verksamheten, för att bäst kunna leverera på uppsatta mål? Understöd behoven med sakliga argument och öppna upp för dialog. Det kommer leda till trygghet inom arbetsgruppen. 
  3. Skapa trygghet mellan chef och medarbetare. Många chefer har känt sig osäkra över hur medarbetarna har utnyttjat sin arbetstid när den fysiska kontakten på den fysiska arbetsplatsen har uteblivit. Inbokade regelbundna avstämningar mellan chef och medarbetare med full transparens gör det enklare för båda parter att dela med sig och lyfta känsliga frågor. 
  4. Prestationsbaserat ledarskap. Utveckla ett ledarskap som främjar prestation och gör det enklare för medarbetaren att leverera i linje med uppsatta och tydliga mål. 
  5. Vanor, rutiner och ritualer. En sund organisationskultur med social gemenskap möjliggörs av vanor, rutiner och ritualer. Se till att som chef organisera sociala vanor som medarbetarna lätt kan delta i utifrån sina arbetssätt. Det är svårare att genomföra i ett digitalt arbetssätt och kräver ofta extra insats av dig som chef.

Bonustips! Uppmuntra chefer att gå med i nätverk/forum för chefer där de kan dela med sig av idéer och att ta del av andra företags kreativa lösningar från pandemiarbetet, eller starta ett sådant forum på arbetsplatsen.