Hoppa till huvudinnehåll
jobbar tillsammans

Låt dina medarbetare vara med och påverka – och passa på direkt efter semestern

Vi lever i tider av förändring. Hur och var vi arbetar har förändrats och fortsätter att förändras. Vi behöver kunna leda i förändring och på många håll anpassa än mer hur vi arbetar när ekonomin och omvärlden är mer osäker. Men som ledare kan det ibland vara utmanande att få med sig medarbetare på resan. I detta kan det vara intressant att veta dels att Feelgoods Jobbhälsorapport visar en positiv trend i andelen som upplever delaktighet och påverkan i arbetet, dels att en studie från Brilliant visar att direkt efter semestern är den upplevelsen som starkast. Brilliants studie visar att upplevelsen av att man kan påverka sin arbetssituation är en väldigt viktig drivkraft för att skapa engagemang. Om man lyckas behålla medarbetarnas känsla av möjlighet att påverka längre och man kommer även se ett ökat engagemang.

I Brilliants analys framgår att på frågan ”Kan du påverka din arbetssituation?” svarar respondenterna 5 (av 5) i väldigt olika grad under året, med en topp efter semestern:

  • I augusti 36% 
  • I september har det dippat till 30% 
  • I november är det endast 25%

Semestern är betydelsefull för medarbetarengagemanget. Efter att vi fått koppla bort jobbet och ladda batterierna är vi mer villiga att göra något utöver vanliga arbetsuppgifter. Jämfört med känslan av urladdning i juni. Så ta tillfället i akt efter semestern och ta vara på medarbetarnas känsla av att de kan påverka sin arbetssituation.

I Jobbhälsorapporten 2023 ser vi att känslan av att vara delaktig, uppleva meningsfullhet och möjlighet att påverka på jobbet ökat med åren, från knappt 70 procent 2010 till knappt 80 procent nu. Det är en stark och viktig siffra, och en viktig positiv trend eftersom delaktighet, meningsfullhet och påverkan är viktiga aspekter i att vi upplever arbetssituationen som positiv. Och det ökar möjligheten att få med sig medarbetare i förändring om vi skapar just delaktighet, gör det i samverkan. 

Ta chansen att rida på den långsiktiga trenden av ökad känsla av påverkan, och insikten att den känslan är som starkast nu efter sommaren. Möjlighet till påverkan och delaktighet ökar känslan av meningsfullhet, vilket bidrar till en god arbetssituation. Så med bra sätt att leda förändring kan du öka både resultaten i förändringsarbetet och få gladare medarbetare.