Hoppa till huvudinnehåll
kvinna tänker på arbete

Hur du som chef kan motivera dig själv och dina medarbetare

Motivation har stor betydelse för hur vi mår och presterar på arbetet och kan vara avgörande om arbetsdagen uppfattas som bra eller dålig. Motivation ligger bakom hur nytänkande vi är och hur mycket tid och energi vi lägger ner på vårt arbete. Lotta Malmheden, psykolog och organisationskonsult på Feelgood, förklarar hur motivation fungerar och hur motivationsfaktorerna kan ha förändrats för många människor under pandemin. 

Med hjälp av Maslows behovshierarki, från grundläggande fysiska behov såsom mat, motion och sömn upp till den högsta nivån, som är självförverkligande, kan vi bättre förstå människors situation och deras motivationsfaktorer. För de allra flesta människor i vår del av världen, är de grundläggande behoven tillgodosedda och vi strävar i stället mot de högre nivåerna i hierarkin. 

Men under pandemin kan de grundläggande behoven tänkas ha blivit mindre väl tillgodosedda. Om man inte träffar kollegor eller familj och vänner under lång tid, kan behov av samvaro och gemenskap tillfälligt bli viktigare att fokusera på än att utvecklas på jobbet. Vissa har fått sin arbetstrygghet äventyrad, antingen genom att man arbetar i kontakt med coronaviruset eller på grund av oro för uppsägning. Tid och energi läggs i stället på coping, det vill säga försök att hantera de grundläggande behoven. När dessa återigen upplevs vara tillfredsställande uppfyllda, är individen fri att fokusera mer på exempelvis självförverkligande. 

Lotta Malmheden förklarar att motivationsfaktorer är komplexa och att dessa måste samverka för att vi ska må bra och vilja utvecklas. Vi mår väsentligt mycket bättre när vi motiveras av något vi själva vill, och ju mer man vill, desto fler bra dagar har vi på jobbet, vilket leder till bättre prestation. 

Som chef kan det således vara bra att först ta reda på i vilken situation medarbetarna befinner sig just nu, för att kunna hjälpa till att motivera på bästa sätt. Samhörighet och samspel gör arbetet mer inspirerande, ökar engagemang och tillfredsställelse. Du som chef kan fundera på hur du kan hjälpa dina medarbetare att öka förutsättningarna för trygghet, tillhörighet, samspel och därigenom inspiration och utveckling, så lägg gärna tid på teambyggande aktiviteter. 

När jag får feedback till mig om att jag är duktig och kompetent, när jag märker att jag är accepterad, respekterad och omtyckt, samt att det finns utrymme att tänka fritt, då odlas en känsla av jag vill

Några viktiga faktorer för motivation och arbetsglädje: 

  • Positiv feedback med specifik återkoppling 
  • Bli sedd och hörd
  • Mål och styrning med förtroende
  • Del av gemenskap
  • Visa omtanke

Se Lotta Malmhedens föredrag om motivation från Feelgood-dagen för fler konkreta tips. 
https://feelgood.se/feelgooddagen