Hoppa till huvudinnehåll
Regulatorisk

Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsstämman i Feelgood Svenska AB (publ)

För kommande mandatperiod föreslår valberedningen att styrelsen ska omfatta fem ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att ersättning skall utges till styrelsen med ett fast belopp om 900 000 SEK att fördelas med 300 000 SEK till styrelsens ordförande samt med 150 000 SEK till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Förslaget till ersättning för 2021 innebär att det totala beloppet är oförändrat i förhållande till föregående år.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter:

  • Göran Hägglund
  • Christofer Lundström
  • Erik Norlander
  • Torsten Söderberg
  • Karin Wallin.

Valberedningen föreslår vidare att Göran Hägglund omväljs till styrelseordförande.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns i valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrandet och i årsredovisningen för 2020, vilka återfinns på bolagets hemsida. Även kallelsen till årsstämma och övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida. Formulär för poströstning finns tillgängliga på bolagets hemsida från och med idag.

Kontaktpersoner:
Joachim Morath, VD Feelgood, 070-213 08 23,
joachim.morath@feelgood.se
cecilia.hojgardhook@feelgood.se

 

Om Feelgood
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se