Hoppa till huvudinnehåll

Umeå kommun väljer Feelgood - kvalitet och helhetssyn i fokus

Feelgood har tecknat ett nytt avtal om företagshälsa med Umeå kommun och angränsande kommuner efter att ha vunnit en offentlig upphandling. Med avtalet befäster Feelgood sin starka ställning i regionen. 

I upphandlingen har Umeå kommun och kringkommunerna lagt särskild vikt på att utvärdera de olika anbudens kvalitet och förmåga att bidra till utveckling och positiva resultat. Detta genom att efterfråga en helhetssyn på behoven av företagshälsa för det moderna arbetslivet, med tydliga samband mellan arbetsmiljö, produktivitet, organisation och hälsa.

Totalt omfattar avtalet fler än 14 000 medarbetare i Umeå Kommun, Vindelns Kommun, Vännäs Kommun, Bjurholms Kommun samt Umeå Pastorat och ett antal kommunalägda bolag i Vindeln, Vännäs och Bjurholm. 

- Vi behöver en företagshälsopartner som på ett modernt sätt kan hjälpa oss att utveckla vårt friskarbete i kommunen. Vi har varit tydliga med att vi gärna ser nya former av företagshälsovård där vi tycker att det är viktigt att vår partner hjälper oss att ta ett helhetsgrepp kring hälsa och organisation samt medarbetarnas liv och arbetsliv. Feelgood var det företag som bäst kunde motsvara dessa krav och jag ser verkligen fram mot att samarbeta med dem, säger, Patrik Carlsson, chef Arbetsmiljö och Hälsa, Umeå kommun.

Feelgood, som under den senaste tiden även meddelat ett samarbete med Umeå Universitet kommer att inleda sitt arbete med Umeå kommun och övriga kommuner i februari 2020. Avtalet löper över två år med möjlig förlängning om ytterligare två år.

- Att återigen få förtroendet att arbeta med Umeåregionens största arbetsgivare är naturligtvis något som vi är stolta över. Umeå kommun och kringkommunerna har med sin upphandling visat stor mognad där fokus lagts på samarbete och de kvalitativa och utvecklande aspekterna i företagshälsoarbetet.  Mot bakgrund av detta ser vi fram emot att bidra till en hållbar, hälsosam och produktiv offentlig sektor i regionen, säger Johan Engström, chef Region Norr, Feelgood.
 

Stockholm 2019-11-12          
Feelgood Svenska AB (publ)

För mer information, kontakta:

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 070 -213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering.

Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.