Hoppa till huvudinnehåll

Tre av tio är inte tillfreds med tillvaron – avgörande för hälsan både privat och på jobbet

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong style="font-weight:bold">Feelgoods Jobbh&auml;lsorapport 2021 visar att ett v&auml;lm&aring;ende i privatlivet &auml;r starkt korrelerat med ett v&auml;lm&aring;ende p&aring; jobbet. Idag svarar tre av tio att de inte &auml;r helt tillfreds med sin tillvaro vilket har en stark p&aring;verkan p&aring; h&auml;lsan b&aring;de p&aring; och utanf&ouml;r jobbet. </strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">F&ouml;r femte g&aring;ngen presenterar Feelgood Jobbh&auml;lsorapporten som baseras p&aring; data ur <span style="background-color:white">h&auml;lso-, arbetsmilj&ouml;- och livsstilsunders&ouml;kning som Feelgood genomf&ouml;r &aring;t sina kunder. &Aring;rets rapport redovisar svar b&aring;de fr&aring;n en 10-&aring;rsperiod och fr&aring;n drygt </span>16&nbsp;000 personer som &aring;r 2020 har svarat p&aring; fr&aring;gor om synen p&aring; arbetsplatsen, den egna h&auml;lsan, livsstil och synen p&aring; tillvaron mer generellt. Svaren ger tillsammans en helhetsbild av sambandet mellan h&auml;lsa, arbetsmilj&ouml; och livsstil hos Feelgoods kunders medarbetare<span style="font-size:11.5pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Auml;ven om en majoritet av de svarande anger att de ofta k&auml;nner sig tillfreds med sin tillvaro, svarar s&aring; m&aring;nga som tre av tio att de bara ibland, s&auml;llan eller aldrig k&auml;nner sig tillfreds med tillvaron.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Att inte vara tillfreds med tillvaron &auml;r n&auml;ra kopplat till arbete och h&auml;lsa. De som svarat att de ofta &auml;r tillfreds med tillvaron trivs ocks&aring; i h&ouml;gre utstr&auml;ckning p&aring; sitt arbete &auml;n de som inte &auml;r tillfreds med tillvaron. &Auml;ven den uppskattade h&auml;lsan uppfattas som s&auml;mre i samma grupp och det finns en stark koppling mellan sjukfr&aring;nvaro och den upplevda h&auml;lsan. Att ha varit fr&aring;nvarande fr&aring;n arbetet sex eller fler g&aring;nger under ett &aring;r &auml;r &aring;tta g&aring;nger vanligare i gruppen med upplevd d&aring;lig/mycket d&aring;lig h&auml;lsa j&auml;mf&ouml;rt med i gruppen upplevd bra/mycket bra h&auml;lsa. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Auml;n &auml;r det f&ouml;r tidigt att dra n&aring;gra st&ouml;rre slutsatser av pandemins effekter d&aring; vi fortfarande befinner oss i den och m&ouml;jliga konsekvenser kommer att synas l&auml;ngre fram. Men j&auml;mf&ouml;rt med tidigare svar om friskfaktorer som chefskap, arbetsklimat och utrymme f&ouml;r balans samt &aring;terh&auml;mtning syns en svag positiv uppg&aring;ng i svaren under pandemi&aring;ret 2020 j&auml;mf&ouml;rt med andra &aring;r, d&auml;r svaren har legat relativt stabila &ouml;ver tid.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- &nbsp;Det h&auml;r &auml;r viktiga fr&aring;gor f&ouml;r arbetsgivare. M&auml;nniskor som trivs i sitt arbete m&aring;r b&auml;ttre och m&auml;nniskor som m&aring;r bra, jobbar ocks&aring; bra. Att systematiskt och f&ouml;rebyggande arbeta med arbetsmilj&ouml; och h&auml;lsa leder till f&ouml;rb&auml;ttrad produktivitet och s&auml;nkta kostnader med mindre sjukfr&aring;nvaro. Ju fler friskfaktorer det skapas i arbetet desto mer tillfreds med tillvaron &auml;r man ocks&aring; privat, s&auml;ger Faysal Rawandozi, chefspsykolog p&aring; Feelgood. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Om Jobbh&auml;lsorapporten: </strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:white">Feelgoods h&auml;lso-, arbetsmilj&ouml;- och livsstilsunders&ouml;kning (HALU) &auml;r ett strategiskt h&auml;lsoinstrument f&ouml;r kartl&auml;ggning av arbetsplatser, b&aring;de p&aring; individniv&aring; och f&ouml;r organisationen. Det m&aring;ng&aring;riga arbetet med HALU har gett Feelgood unika m&ouml;jligheter att b&aring;de h&auml;r och nu samt &ouml;ver tid beskriva l&auml;get p&aring; de arbetsplatser som ing&aring;r i unders&ouml;kningen.</span></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Varje &aring;r svarar runt 20&nbsp;000 personer p&aring; unders&ouml;kning som inneh&aring;ller fr&aring;gor som t&auml;cker faktorer p&aring; arbetsplatsen, den egna h&auml;lsan, livsstilen och synen p&aring; tillvaron mer generellt f&ouml;r att ge en helhetsbild av sambandet mellan h&auml;lsa, arbetsmilj&ouml; och livsstil. Det &auml;r ett brett urval av m&auml;nniskor fr&aring;n olika yrken och branscher som ger en representativ bild av typiska svenska arbetsplatser med f&ouml;retagsh&auml;lsa.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Drygt 16&nbsp;000 av Feelgoods kunders medarbetare har svarat p&aring; 2020 &aring;rs HALU<span style="font-size:11.5pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></span></span></span></p>

<p></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>F&ouml;r mer information kontakta:</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Aring;sa Rex Nyg&aring;rd, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, <a href="mailto:asa.rexnygard@feelgood.se&quot; style="color:blue; text-decoration:underline">asa.rexnygard@feelgood.se</a></span></span></span></span></p>

<p style="border:none; margin-top:8px; margin-bottom:4px; padding:0cm"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Om Feelgood</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:9pt">Feelgood &auml;r Sveriges ledande h&auml;lsof&ouml;retag f&ouml;r det moderna arbetslivet. Feelgood hj&auml;lper f&ouml;retag och organisationer att f&ouml;rb&auml;ttra produktivitet och s&auml;nka kostnader genom att arbeta systematiskt och f&ouml;rebyggande med arbetsmilj&ouml;, h&aring;llbar h&auml;lsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. F&ouml;retaget har idag 700 medarbetare som m&ouml;ter kunderna b&aring;de digitalt och p&aring; ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder &ouml;ver 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och &auml;gs sedan 2021 av den finska v&aring;rdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se</span></span></span></span></p&gt;