Hoppa till huvudinnehåll

Tre av tio är inte tillfreds med tillvaron – avgörande för hälsan både privat och på jobbet

Feelgoods Jobbhälsorapport 2021 visar att ett välmående i privatlivet är starkt korrelerat med ett välmående på jobbet. Idag svarar tre av tio att de inte är helt tillfreds med sin tillvaro vilket har en stark påverkan på hälsan både på och utanför jobbet.

.

Även om en majoritet av de svarande anger att de ofta känner sig tillfreds med sin tillvaro, svarar så många som tre av tio att de bara ibland, sällan eller aldrig känner sig tillfreds med tillvaron.

Att inte vara tillfreds med tillvaron är nära kopplat till arbete och hälsa. De som svarat att de ofta är tillfreds med tillvaron trivs också i högre utsträckning på sitt arbete än de som inte är tillfreds med tillvaron. Även den uppskattade hälsan uppfattas som sämre i samma grupp och det finns en stark koppling mellan sjukfrånvaro och den upplevda hälsan. Att ha varit frånvarande från arbetet sex eller fler gånger under ett år är åtta gånger vanligare i gruppen med upplevd dålig/mycket dålig hälsa jämfört med i gruppen upplevd bra/mycket bra hälsa.

Än är det för tidigt att dra några större slutsatser av pandemins effekter då vi fortfarande befinner oss i den och möjliga konsekvenser kommer att synas längre fram. Men jämfört med tidigare svar om friskfaktorer som chefskap, arbetsklimat och utrymme för balans samt återhämtning syns en svag positiv uppgång i svaren under pandemiåret 2020 jämfört med andra år, där svaren har legat relativt stabila över tid.

-  Det här är viktiga frågor för arbetsgivare. Människor som trivs i sitt arbete mår bättre och människor som mår bra, jobbar också bra. Att systematiskt och förebyggande arbeta med arbetsmiljö och hälsa leder till förbättrad produktivitet och sänkta kostnader med mindre sjukfrånvaro. Ju fler friskfaktorer det skapas i arbetet desto mer tillfreds med tillvaron är man också privat, säger Faysal Rawandozi, chefspsykolog på Feelgood.

Om Jobbhälsorapporten:

Feelgoods hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning (HALU) är ett strategiskt hälsoinstrument för kartläggning av arbetsplatser, både på individnivå och för organisationen. Det mångåriga arbetet med HALU har gett Feelgood unika möjligheter att både här och nu samt över tid beskriva läget på de arbetsplatser som ingår i undersökningen.

Varje år svarar runt 20 000 personer på undersökning som innehåller frågor som täcker faktorer på arbetsplatsen, den egna hälsan, livsstilen och synen på tillvaron mer generellt för att ge en helhetsbild av sambandet mellan hälsa, arbetsmiljö och livsstil. Det är ett brett urval av människor från olika yrken och branscher som ger en representativ bild av typiska svenska arbetsplatser med företagshälsa.

.

För mer information kontakta:

asa.rexnygard@feelgood.se

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 700 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder över 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se