Hoppa till huvudinnehåll
Främre raden: Magnus Nilsson Huvudskyddsombud, Marie Sandin VD AB Tetra Pak, Martin Carlsson ordf Tetra Pak IF, Ulrika Welin Ergonom Företagshäl...

Tetra Pak finalist i utmärkelsen Sveriges friskaste företag

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong style="font-weight:bold">För femte året i rad utser Feelgood <em>Sveriges friskaste företag</em>. Som en av sex finalister har Tetra Pak visat hur systematiskt arbetsmiljö-arbete bidrar till friska medarbetare och god arbetsmiljö. </strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Utmärkelsen <em>Sveriges friskaste företag</em> syftar till att hitta och lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö.</span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Tetra Pak är finalist med följande motivering:</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><em>På Tetra Pak har hälsa och arbetsmiljö en självklar plats på ledningens agenda. Den väl integrerade företagshälsan representeras i ledningsgruppen och arbetsmiljöforumen har högt deltagande. Med god systematik och generösa resurser för både proaktiva och stödjande insatser byggs en inspirerande, trygg och inkluderande kultur. Sjukfrånvaro, arbetsplatsolyckor och personalomsättning ligger på låga nivåer. Kampanjer främjar öppenhet kring mental ohälsa, och man värnar om hela medarbetaren genom att ge även familjemedlemmar kostnadsfritt medarbetarstöd. Många spännande aktiviteter genomförs för att främja hälsa. </em></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Som en del av vårt löfte, ”Protect what’s good – food, people and the planet”, värnar vi om medarbetarnas hälsa på många olika sätt. Vårt långsiktiga hälsoarbete tillsammans med flexibilitet utifrån livets skiftningar gör det möjligt för medarbetarna att nå en god hälsa och god work life balance, säger Marie Sandin, VD på AB Tetra Pak.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Tetra Paks fina arbete med arbetsmiljö och hälsa är verkligen ett bra exempel på hur man inom svensk industri gör ett gott arbete och under lång tid. Ett föredöme, säger Joachim Morath, VD på Feelgood.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Vinnaren av <em>Sveriges friskaste företag</em> presenteras i maj. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood, som tillsammans med en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, utser finalister och vinnare. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Juryn består av Göran Hägglund, juryordförande och Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson, tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, VD på Feelgood.</span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>För mer information kontakta:</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Anna Stålnacke, Verksamhetschef/Head of Occupational Health and Safety Tetra Pak, 0733-36 57 89, anna.stalnacke@tetrapak.com</span></span></span></span></p>

<p style="border:none; margin-bottom:4px; margin-top:8px; padding:0cm"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Om Feelgood</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt">Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 800 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 125 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder över 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se</span></span></span></span></p&gt;