Hoppa till huvudinnehåll
Främre raden: Magnus Nilsson Huvudskyddsombud, Marie Sandin VD AB Tetra Pak, Martin Carlsson ordf Tetra Pak IF, Ulrika Welin Ergonom Företagshälsovården, Jessica Davidsson Företagssköterska Företagshälsovården, Anna Ståhlnacke Verksamhetschef Företagshälsovården, Malin Sjölin Kommunikatör, Lars Eric Jönsson Huvudskyddsombud. Bakre raden: Therese Landen OHS officer, Peter Sacher HR-chef, Stefan Greén Säkerhetschef, Anders Olsson OHS officer, Oscar Falk Psykolog Företagshälsovården

Tetra Pak finalist i utmärkelsen Sveriges friskaste företag

På bilden, främre raden: Magnus Nilsson Huvudskyddsombud, Marie Sandin VD AB Tetra Pak, Martin Carlsson ordf Tetra Pak IF, Ulrika Welin Ergonom Företagshälsovården, Jessica Davidsson Företagssköterska Företagshälsovården, Anna Ståhlnacke Verksamhetschef Företagshälsovården, Malin Sjölin Kommunikatör, Lars Eric Jönsson Huvudskyddsombud. Bakre raden: Therese Landen OHS officer, Peter Sacher HR-chef, Stefan Greén Säkerhetschef, Anders Olsson OHS officer, Oscar Falk Psykolog Företagshälsovården

För femte året i rad utser Feelgood Sveriges friskaste företag. Som en av sex finalister har Tetra Pak visat hur systematiskt arbetsmiljö-arbete bidrar till friska medarbetare och god arbetsmiljö.

Utmärkelsen Sveriges friskaste företag syftar till att hitta och lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö.

Tetra Pak är finalist med följande motivering:

På Tetra Pak har hälsa och arbetsmiljö en självklar plats på ledningens agenda. Den väl integrerade företagshälsan representeras i ledningsgruppen och arbetsmiljöforumen har högt deltagande. Med god systematik och generösa resurser för både proaktiva och stödjande insatser byggs en inspirerande, trygg och inkluderande kultur. Sjukfrånvaro, arbetsplatsolyckor och personalomsättning ligger på låga nivåer. Kampanjer främjar öppenhet kring mental ohälsa, och man värnar om hela medarbetaren genom att ge även familjemedlemmar kostnadsfritt medarbetarstöd. Många spännande aktiviteter genomförs för att främja hälsa.

- Som en del av vårt löfte, ”Protect what’s good – food, people and the planet”, värnar vi om medarbetarnas hälsa på många olika sätt. Vårt långsiktiga hälsoarbete tillsammans med flexibilitet utifrån livets skiftningar gör det möjligt för medarbetarna att nå en god hälsa och god work life balance, säger Marie Sandin, VD på AB Tetra Pak.

- Tetra Paks fina arbete med arbetsmiljö och hälsa är verkligen ett bra exempel på hur man inom svensk industri gör ett gott arbete och under lång tid. Ett föredöme, säger Joachim Morath, VD på Feelgood.

Vinnaren av Sveriges friskaste företag presenteras i maj.

Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood, som tillsammans med en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, utser finalister och vinnare.

Juryn består av Göran Hägglund, juryordförande och Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson, tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, VD på Feelgood.

För mer information kontakta:

Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se

Anna Stålnacke, Verksamhetschef/Head of Occupational Health and Safety Tetra Pak, 0733-36 57 89, anna.stalnacke@tetrapak.com

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 800 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 125 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder över 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se