Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsen i Feelgood Svenska AB (publ.) ansöker om avnotering av sina aktier från Nasdaq Stockholm

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Utifrån det pågående budpliktsbudet så har Feelgood Svenska AB (publ.) (”<strong>Feelgood</strong>”) mottagit en begäran från Terveystalo Healthcare Oy (”<strong>Terveystalo</strong>”) om avnotering av Feelgoods aktier vid Nasdaq Stockholm då Terveystalo äger mer än nio tiondelar av aktierna i Feelgood. Terveystalo har meddelat Feelgoods styrelse att Terveystalo beslutat att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Feelgood. </span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Mot bakgrund av det ovanstående gör styrelsen i Feelgood bedömningen att det inte längre finns förutsättningar för en väl fungerande och ändamålsenlig handel i bolagets aktier varför styrelsen har beslutat om att ansöka om avnotering av Feelgoods aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har beviljat ansökan och beslutat att sista dag för handel i Feelgood-aktien kommer att vara den 6 augusti 2021.</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Mer information om tvångsinlösenprocessen kommer att offentliggöras separat. </span></span></span></p>
&nbsp;

<p><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>För mer information kontakta:</strong></span></span></span></p>

<p><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:11pt">Joachim Morath, Verkställande direktör, 070-213 08 23, joachim.morath@feelgood.se</span></span></p>
&nbsp;

<p style="border:none; margin-top:8px; margin-bottom:4px; padding:0cm"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Om Feelgood</strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt">Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 700 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder över 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995. www.feelgood.se</span></span></span></p&gt;