Hoppa till huvudinnehåll

Stor efterfrågan från företag att antikroppstesta medarbetare

Efterfrågan på antikroppstester bland företag och arbetsgivare är fortsatt stor som ett led i att bättre kunna anpassa och planera verksamheten inför hösten och vintern. Trenden, som startade i slutet på våren, ser ut att fortsätta efter semestrarna där många arbetsgivare vill få en bättre kontroll över läget i den egna verksamheten. Hittills har företagshälsan Feelgood levererat över 10 000 antikroppstester till verksamheter över hela landet.

– Vi ser att framför allt företag och organisationer vill få en överblick hur det ser ut i den egna verksamheten, eftersom den totala andelen antikroppar i Sverige i stort ju inte behöver vara representativt för den egna verksamheten. Det kan handla om kritiska arbetsgrupper eller hela företaget för att kunna resursplanera utifrån både närvaro och eventuell frånvaro, säger Magnus Nyholm ansvarig projektledare covid-tester, Feelgood.

Testresultaten visar hittills att det kan vara stora variationer på gruppnivå:
– Bland de tester vi utfört kan vi se väldigt stora variationer där några organisationer kan ha antikroppar på över en tredjedel av personalstyrkan, medan andra bara har några få procent. Siffrorna ger ju en indikation på hur sårbar verksamheten är för eventuella kommande sjukskrivningar på grund av covid-19, fortsätter Magnus Nyholm.

Feelgood utför, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, endast tester på gruppnivå eftersom man fortfarande inte ska göra individuella bedömningar utifrån resultat av ett snabbtest. Gruppen behöver bestå av minst 15 personer.

Även de så kallade PCR-testerna, som påvisar pågående smitta av covid-19, är något som har efterfrågats allt mer under sommaren från arbetsgivarhåll, i takt med att UD har lättat på reserestriktionerna. Men det kan också handla om att man vill veta om en sjukanmäld medarbetare har covid-19 eller inte, eftersom det påverkar sjukskrivning och karantän.

 

För mer information, kontakta:

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 070-213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.seMagnus Nyholm
Feelgood
Telefon: 0703-480 689
E-post: magnus.nyholm@feelgood.se

 

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se,