Hoppa till huvudinnehåll

Stockholms stad väljer Feelgood igen

Feelgood har fått fortsatt förtroende att skapa friska arbetsplatser och en hållbar arbetsmiljö för Stockholms stads över 44 000 medarbetare. Stockholms stad har haft Feelgood som samarbetspartner för företagshälsovård sedan början av 2017. Nu fattar Stockholms stad beslut om att teckna ett nytt avtal om ytterligare minst två år samt avsevärt utöka samarbetet till att omfatta samtliga förvaltningar och bolag.

Feelgood vann avtalet efter en offentlig upphandling uppdelad på sex olika avtalsområden med separata utvärderingar och med möjlighet att välja olika leverantörer. Feelgood vann samtliga sex avtalsområden och den kvalitativa bedömningen spelade en viktig roll.

Stockholms stads mål är en god arbetsmiljö som främjar hälsa och säkerhet samt bidrar både till väl fungerande verksamheter och ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetarna. I upphandlingen har staden sökt en leverantör med ett konsultativt förhållningssätt som kan stötta stadens verksamheter utifrån deras utmaningar och behov. I Feelgoods uppdrag ingår bland annat att se till att chefer får expertstöd i arbetet med att nå sina arbetsmiljömål samt att skapa ett lärande och möjliggöra förebyggande insatser.

-  Vi ser fram mot ett fortsatt samarbete med Feelgood, säger Johanna Torstensson, Förhandlingschef, Stockholms stad

- Vi är väldigt stolta över att få förtroendet att fortsätta arbeta med en av Stockholmsregionens allra största arbetsgivare. För att skapa friska organisationer där medarbetare trivs och mår bra krävs långsiktighet. Vårt väl fungerande samarbete ger oss möjlighet att sikta högt och tillsammans nå gemensamma mål, säger Jens Olofsson, Försäljningschef Feelgood.

Avtalet gäller från och med 2021-01-01 till och med 2022-12-31 med möjlighet till ytterligare förlängning i totalt två år.

Stockholm 2020-03-27    
Feelgood Svenska AB (publ)

För mer information, kontakta:
Jens Olofsson
Försäljningschef, Feelgood
Telefon: 073-687 12 14
E-post: jens.olofsson@feelgood.se

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 070-213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Om Feelgood
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Med visionen att ha Sveriges friskaste kunder får vi människor och organisationer att må bra. Vi vet att företag och organisationer som satsar på sina medarbetares livskvalitet gör en lönsam investering. Att systematiskt och förebyggande arbeta med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehab eller krishantering leder till förbättrad produktivitet och sänkta kostnader. Därför erbjuder Feelgoods specialister allt som behövs för det moderna arbetslivet. Feelgood har nu 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 120 platser i Sverige (i egen regi eller med partners) Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.