Hoppa till huvudinnehåll
Johan Engström Chef Region Norr Feelgood och Margareta Lundgren avdelningschef på Fastighets- och serviceförvaltningen Piteå Kommun

Städenheten på Piteå kommun är Norrbottens läns friskaste företag – kan bli Sveriges Friskaste Företag

Städenheten på Fastighets- och serviceförvaltningen vid Piteå kommun är Norrbottens läns friskaste företag och går nu vidare som en av sju nominerade i landet till att vinna utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2019. Priset, som i år delas ut för tredje året i rad, går till det företag som lyckats bäst med att skapa en sund arbetsplats där medarbetarna mår bra och där jobbet är en bidragande faktor till hälsa och livskvalitet.

Johan Engstrm Chef Region Norr Feelgood och Margareta Lundgren avdelningschef p Fastighets och servicefrvaltningen Pite Kommun

Bild: Johan Engström Chef Region Norr Feelgood och Margareta Lundgren avdelningschef på Fastighets- och serviceförvaltningen Piteå Kommun

Syftet med priset är att lyfta upp de bästa exemplen av den ökande mängd organisationer som ser en hållbar och hälsosam arbetsmiljö med friska medarbetare som en central del av sin affärsstrategi. 

akom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood tillsammans med en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, juryns ordförande är Göran Hägglund, styrelseordförande på Feelgood.

är länsvinnare i Norrbotten och vidare som finalist till Sveriges Friskaste Företag med följande motivering:

som präglas av tillit och glädje där människor orkar och vill jobba långsiktigt.

Företag 2019.”

att vara frisk är något mer än bara ”att inte vara sjuk”. En mycket viktig ingrediens för en frisk arbetsplats är arbetsglädje vilket vi har tagit fasta på. Det kräver inte högre budget men det kräver delaktighet och engagemang, på riktigt, säger Margareta Lundgren, avdelningschef på Fastighets- och serviceförvaltningen inom Piteå Kommun.

i Norrbottens län.

Städenheten i Piteå kommun är ett inspirerande exempel på hur ett ledarskap med omtanke om och fokus på varje individ skapar en frisk och välmående organisation med engagerade medarbetare, säger Joachim Morath, VD Feelgood.

samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, VD för Feelgood.

– Det finns direkta kopplingar mellan friska organisationer och deras förmåga att prestera goda resultat. Med den här utmärkelsen vill vi lyfta fram de organisationer som lyckats extra väl med sitt hälso- och arbetsmiljöarbete och som kan inspirera andra. säger Göran Hägglund, styrelseordförande för Feelgood och juryns ordförande. 

För mer information, kontakta:

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 08-545 810 00
E-post:
joachim.morath@feelgood.se

Margareta Lundgren
Avdelningschef på Fastighets- och serviceförvaltningen inom Piteå Kommun
0911-69 61 53
Margareta.Lundgren@pitea.se

Om Feelgood
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.