Hoppa till huvudinnehåll
Från vänster: Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, Joachim Morath, VD Feelgood, Karren Fells, HR-chef SISAB, Claes Magnus...

SISAB vinnare av Sveriges friskaste företag 2021

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong style="font-weight:bold">För femte året i rad utses <em>Sveriges friskaste företag</em> av<em> </em>Feelgood. 2021 års vinnare och den trefaldiga finalisten SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, utmärker sig med ett starkt medarbetarengagemang. Företaget involverar kollegorna i det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att lyssna till och uppmuntra medarbetare.</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Med <em>Sveriges friskaste företag</em> vill Feelgood inspirera och lyfta goda exempel på arbetsgivare som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">– Vilken glädje, stort tack för utmärkelsen. Den stolthet jag känner för mina kollegor och allt som vi gjort tillsammans vet inga gränser nu när vi kan kalla SISAB för det friskaste företaget i Sverige. Det finns så många kloka medarbetare och ledare på SISAB som bidrar till att göra vår arbetsmiljö lite bättre varje dag, så att vi alltid har fokus på vårt viktiga uppdrag. Tack till Feelgood och tack till alla vardagshjältar på SISAB, säger Claes Magnusson VD SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">–&nbsp;SISAB är finalist för tredje året i rad och med sitt uthålliga och långsiktiga arbetsmiljöarbete är de värdiga vinnare av utmärkelsen <em>Sveriges friskaste företag</em>. Med ett unikt intresse och lyhördhet för sina medarbetare är SISAB en arbetsplats där friskfaktorer prioriteras och värdesätts, vilket har gett goda resultat, säger&nbsp;Göran Hägglund, juryns ordförande.</span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Utmärkelsen delas ut till SISAB med följande motivering:&nbsp; </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><em>SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, lyssnar på sina medarbetare och sätter hälsan i första rummet. Det aktiva och långsiktiga arbetsmiljöarbetet är systematiskt och väl förankrat. Löpande dialog främjas genom chefsforum och lunchsändningar, och nya arbetssätt skapas av chefer och medarbetare tillsammans. Medarbetarinitiativet HÄLSAB stöttas av HR och ledning och har fått hela företaget i rörelse. Det starka medarbetarengagemanget visas också i värderingsgruppens arbete som främjar inkludering, välmående, samarbete och lärande. Värderingsambassadörer skapar sammanhållning över avdelningsgränserna. Därför är SISAB Sveriges friskaste företag 2021.</em></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">SISAB har huvudkontor vid Globen i Stockholm och har cirka 280 anställda.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">På andra plats i <em>Sveriges friskaste företag</em> finns Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som genom ett aktivt medarbetarskap och chefer som lyfter friskfaktorer skapat en positiv spiral i en utmanande miljö.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">På tredje plats i <em>Sveriges friskaste företag</em> finns Tetra Pak med arbetsmiljö som en självklar plats på ledningens agenda. Med god systematik och generösa resurser för både proaktiva och stödjande insatser byggs en inspirerande, trygg och inkluderande kultur. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">På en hedrande delad fjärde plats kommer Derome, Löf och Nacka kommun. Samtliga finalister har gjort ett mycket gott arbete med sin arbetsmiljö och hälsa. Företagen bedöms på åtgärder som har gett konkreta resultat för både individen och organisationen inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och medarbetarskap.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood, som tillsammans med en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, utser finalister och vinnare. Juryn består av Göran Hägglund, juryordförande och Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson, tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, VD på Feelgood.</span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>För mer information kontakta:</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Thomas Pella Bergsell, kommunikationschef SISAB, 08-508&nbsp;470 10, thomas.pella.bergsell@sisab.se </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Karren Fells, HR-chef SISAB, 08-508&nbsp;470 47, karren.fells@sisab.se </span></span></span></span></p>

<p style="border:none; margin-bottom:4px; margin-top:8px; padding:0cm"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Om Feelgood</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt">Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 850 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder över 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se</span></span></span></span></p&gt;