Hoppa till huvudinnehåll

Saab utökar strategiskt hälsofrämjande arbete med Feelgood

Saab Health Support ger möjlighet till proaktiva insatser kring sjukfrånvaron

Saab och Feelgood utökar samarbetet genom implementering av Feelgoods tjänst Frisklinjen. Med tjänsten, som Saab valt att kalla Saab Health Support, kan samtliga 14 500 medarbetarna sjuk- och friskanmäla sig dygnet runt. Tjänsten gör att Saab kan arbeta proaktivt med att minska frånvaro och sjukfrånvarokostnader.

– Vi har ett tioårigt samarbete med Saab kring både strategiska och praktiska hälso- och arbetsmiljöfrågor. Därför är det mycket glädjande och ett bevis på förtroende från Saab att de valt att utveckla samarbetet med oss, säger Jens Olofsson, försäljningschef på Feelgood.

Saab Health Support, är också ett viktigt verktyg för det övergripande hälso- och arbetsmiljöarbetet. Den samlade informationen skickar signaler på hur organisationen mår och vilka hälso- och arbetsmiljöåtgärder som är mest träffsäkra.

– Saab har haft som mål att integrera allt strategiskt och praktiskt hälso- och arbetsmiljöarbete och därför känns det mycket bra att vi nu kan vara med i alla delar, från sjuk- och friskanmälan till rehabiliteringsärenden och arbetsmiljöinsatser, säger Jens Olofsson.

 

För mer information kontakta:

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 070-213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.seJens Olofsson
Försäljningschef Feelgood
Telefon: 073-687 12 14
E-post: jens.olofsson@feelgood.se