Hoppa till huvudinnehåll
Åsa Rex Nygård marknads- och kommunikationschef Feelgood, Nilla Antonsson regionchef Väst Feelgood, Maria Sigfridsson Chef People & Culture RO-G...

RO-Gruppen vinnare av Sveriges friskaste företag 2023

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>För sjätte året i rad utser Feelgood <em>Sveriges friskaste företag</em> och vinnare 2023 är RO-Gruppen. De utmärker sig bland annat med sitt tydliga engagemang för sina medarbetare, starka siffror i medarbetarmätningar – speciellt i en fysiskt tuffare bransch – och de visar hur viktigt det är med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Med <em>Sveriges friskaste företag</em> vill Feelgood inspirera och lyfta goda exempel på arbetsgivare som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">RO-Gruppen är ett byggföretag inom kontor, bostäder, logistik- och samhällsfastigheter med 200 medarbetare och 40 år i branschen.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Vi är väldigt stolta över denna utmärkelse. Framgångsfaktorn för oss är mixen mellan struktur och systematik och de spontana mötena. Den bästa skyddsronden man kan göra är att prata med sina medarbetare och vara nära sin verksamhet, säger Maria Sigfridson, Chef People &amp; Culture RO-Gruppen. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Det är imponerande att se det konsekventa och långsiktigt arbete som RO-Gruppen lägger ner på sin arbetsmiljö. Ett riktigt föredöme – och extra roligt att de visar att det går att nå utmärkta resultat även i en bransch som kanske annars anses lite ”svår” när det gäller arbetsmiljöfrågor, säger Carole Lemne, juryns ordförande.</span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:georgia,palatino">RO-Gruppen är vinnare med följande motivering:</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px; margin-right:-10px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><em>RO-Gruppen börjar alltid med medarbetarna. När de mår bra och trivs åter-speglas det i kundrelationer och resultat. Arbetsmiljöarbetet har god systematik, med arbetsmiljödagar för hela företaget. Regelbundna energisamtal fokuserar på mående, balans och stöd, och flera kommunikationskanaler involverar och informerar. Med filosofin att bra chefer ger välmående medarbetare läggs fokus på gedigen ledarutveckling. Värdeorden förtroende, engagemang, nytänkande och arbetsglädje ingår i utvecklingsplaner och vägleder i vardagen. Breda satsningar på hälsa ger goda förutsättningar, och sjukfrånvaron är låg. Medarbetarundersökningen visar mycket goda resultat som sticker ut i branschen. &nbsp;</em></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">På andra plats finns Nacka kommun som med sin tillitsbaserade och hälsofokuserade organisation skapar ett proaktiv och välstrukturerat arbetsmiljöarbete.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">På tredje plats finns Löf som bland annat arbetar med coachande ledarskap, hälsoaktiviteter och en förflyttning till ökat självledarskap, vilket bidrar till hälsa och hållbarhet.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">På en hedrande delad fjärde plats kommer DB Schenker Sverige, Hogia och Veoneer Sweden. Samtliga finalister har gjort ett mycket gott arbete med sin arbetsmiljö och hälsa. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood, som tillsammans med en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, utser finalister och vinnare. Samtliga bedöms på åtgärder som har gett konkreta resultat för både individen och organisationen inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och medarbetarskap.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Juryn består av Carola Lemne, tidigare vd på Svenskt Näringsliv och juryns ordförande, Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson, tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, vd på Feelgood.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>För mer information kontakta:</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Maria Sigfridson, Chef People &amp; Culture RO-Gruppen, 0766-43 71 95, maria.sigfridson@ro-gruppen.se</span></span></span></span></p>

<p><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong><span style="font-size:9pt"><span>Om Feelgood</span></span></strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt"><span>Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se</span></span></span></span></span></p&gt;