Hoppa till huvudinnehåll
säger Tiina Palmqvist, HR-chef Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning finalist i utmärkelsen Sveriges friskaste företag

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong style="font-weight:bold">För femte året i rad utser Feelgood <em>Sveriges friskaste företag</em>. Som en av sex finalister har Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning visat hur systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till friska medarbetare och god arbetsmiljö. </strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Utmärkelsen <em>Sveriges friskaste företag</em> syftar till att hitta och lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö.</span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning är finalist med följande motivering:</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><em>Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning arbetar med det friska. I socioekonomiskt utmanande miljöer, med varierande behov och verksamheter som haft extra utmaningar under pandemin, har man gjort det riktigt bra och har bland annat kunnat behålla låg sjukfrånvaro. Arbetsmiljöarbetet är väl strukturerat och fokus läggs på ett aktivt medarbetarskap där alla bidrar till den gemensamma arbetsmiljön. Satsningen på anställda hälsopedagoger har gett positiva ringar på vattnet och stärkt det hälsofrämjande arbetet. Chefer har fått utveckla sin förmåga att lyfta fram friskfaktorer, leda vid förändring, förstå medarbetares reaktioner, kommunicera och skapa motivation. </em></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Vår framgångsfaktor är engagerade medarbetare som upplever att deras arbete är meningsfullt och gör skillnad i invånarnas liv varje dag. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete genomsyrar hela organisationen mycket tack vare vår personalpolicy och värdegrund som hållits levande sedan år 2016, säger Tiina Palmqvist, HR-chef Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Det är inspirerande att se hur Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning klarar att ha fokus på dessa frågor och prioritera rätt i konkurrensen om så många viktiga frågor. Det tyder på gott ledarskap, säger Joachim Morath, VD på Feelgood.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Vinnaren av <em>Sveriges friskaste företag</em> presenteras i maj. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood, som tillsammans med en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, utser finalister och vinnare. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Juryn består av Göran Hägglund, juryordförande och Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson, tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, VD på Feelgood.</span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>För mer information kontakta:</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Tiina Palmqvist, HR-chef, 08-508&nbsp;019 48, tiina.palmqvist@stockholm.se</span></span></span></span></p>

<p style="border:none; margin-bottom:4px; margin-top:8px; padding:0cm"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Om Feelgood</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt">Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 800 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 125 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder över 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se</span></span></span></span></p&gt;