Hoppa till huvudinnehåll
Returpack, vinnare Sveriges Friskaste Företag, Bengt Lagerman, VD; Ulrika Magnusson, HR-chef, Stefan Thorén, regionchef Feelgood

Returpack Pantamera är Sveriges friskaste företag

Returpack Pantamera är det företag i Sverige som lyckats allra bäst med att skapa en arbetsplats där folk mår bra och där jobbet är en bidragande faktor till hälsa och livskvalitet. Därför får de utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag.

Returpack Pantamera, med huvudkontor i Norrköping och med verksamhet i hela Sverige, har hållbarhet som affärsidé. För Returpack inkluderar hållbarhet allt, inte minst medarbetarna. Därför arbetar företaget aktivt med att skapa en frisk arbetsplats på alla nivåer och ur alla aspekter, vilket också visat sig i de mycket höga resultaten från medarbetarundersökningarna.

Syftet med utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag, som nu delas ut för tredje året i rad, är att lyfta fram de goda exemplen där ett långsiktigt fokus på arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och medarbetarskap har gett konkreta resultat, både för företagets och medarbetarnas utveckling. Ett arbete som är högaktuellt inte minst under den pågående Coronakrisen där många befinner sig i en helt ny arbetssituation både utifrån den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala situationen.

Utmärkelsen tilldelas Returpack med följande motivering:

”Returpack lever som man lär med ett hållbarhetsperspektiv både på sin affär och på sina medarbetare. De ser till hela livet, inte bara arbetslivet. Returpack är en förebild som modern arbetsplats med koll på såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Allt hänger ihop – låg sjukfrånvaro, hög frisknärvaro, jämställdhet, engagemang, delaktighet och balans i livet. Det märks genom bra resultat i medarbetarundersökningar och i ett bra resultat ekonomiskt. Långt ifrån slit och släng både när det gäller burkar och människor gör Returpack till Sveriges Friskaste Företag.”

– Att våra medarbetare mår bra, är friska, engagerade och trivs på jobbet är en viktig faktor till att vi i Sverige har ett av världens bästa pantsystem. Tillsammans jobbar vi dagligen med att utveckla vår verksamhet där hållbarhet i alla aspekter genomsyrar allt vi gör. Medarbetarnas välbefinnande, engagemang och sociala hållbarhet är en mycket viktig del i detta arbete. Det är därför med stor stolthet som vi tar emot denna fina utmärkelse, kommenterar Bengt Lagerman, vd på Returpack.

Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood som tillsammans med en oberoende jury utser vinnarna. Juryordförande är Göran Hägglund, styrelseordförande i Feelgood och tidigare socialminister. Övriga medlemmar är Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, vd för Feelgood.

Det är mycket inspirerande att se hur Returpack tagit sig an friskarbetet och gjort det till en strategisk grund för hela företaget. De är en fantastisk förebild som många organisationer kan lära sig av och de ska med stolthet titulera sig Sveriges Friskaste Företag, säger Göran Hägglund.

Nedan några exempel på Returpacks framgångsrika modell för en frisk arbetsplats:

  • Varje chef är utbildad i hälsofrämjande arbete. De är också både förebild och ledare i detta arbete där varje medarbetare har tydliga mål.
  • Varje chef har ett litet antal medarbetare i sitt team, vilket möjliggör en kontinuerlig dialog.
  • Företaget förespråkar nya och innovativa arbetssätt för att främja hälsa där både fysisk och psykisk hälsa är viktiga delar av företagets DNA.
  • Förebyggande säkerhetstänk är en del av företagets kultur och risker i arbetsmiljön har högsta prioritet bland alla chefer.
  • Företaget firar alla framgångar och har en grundinställning att dessa beror på medarbetares välmående, inkludering och engagemang.
  • Företaget har under flera år uppvisat ett bra ekonomiskt resultat.

Om tävlingen Sveriges Friskaste Företag
Tävlingen har varit öppen för alla organisationer i Sverige och totalt har drygt 160 företag deltagit. Företagen har svarat på frågor inom områdena systematiskt arbetsmiljöarbete, ledarskap, medarbetarskap och delaktighet samt hälsa och hållbart arbetsliv. Därefter har ett team på Feelgood, bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, genomfört djupare analyser av företagen och identifierat sju finalister, däribland Returpack Pantamera från Östergötlands län. Övriga finalister var: Städenheten Piteå kommun, Norrbottens län, Berners bil, Jämtlands län, SISAB, Stockholms län, Göteborgs Tingsrätt, Västra Götalands län, Olofströms kommun, Blekinge län, Ballingslöv, Skåne län

Läs mer på www.sverigesfriskasteforetag.se.

För mer information, kontakta:
Joachim Morath
vd, Feelgood
Telefon: 08-545 810 00
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Bengt Lagerman
vd, Returpack - Pantamera
Telefon: 0706 323 112
E-post: bengt.lagerman@returpack.se

Om Returpack - Pantamera
Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot omkring 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu

Om Feelgood
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se,