Hoppa till huvudinnehåll

Region Stockholm ökar tillgängligheten online genom utökat samarbete med Feelgood via appen Alltid öppet

Region Stockholm har i det rådande läget ett stort behov av att öka tillgänglighet till professionell vårdpersonal för Stockholms invånare. Feelgood är Region Stockholms leverantör av företagshälsovård. Nu utökas samarbetet genom att Feelgood också ska stötta regionens digitala husläkarmottagning i appen Alltid öppet.

Feelgood har utökat samarbetet med Region Stockholm genom att tillhandahålla personal som kommer att bistå digitalt med videomöten. Initialt kommer sjuksköterskor, läkare och psykologer/beteendevetare att bemanna regionens digitala tjänst Alltid öppet, med fokus på Krisstöd covid-19. Att Feelgood sedan länge själva har utvecklat digitala tjänster underlättar att snabbt komma igång.

  • Att Region Stockholm samverkar med både privata vårdgivare och företagshälsovården tycker vi är klokt. Jag är tacksam att vi fått en möjlighet att hjälpa till i detta kritiska läge och det finns ett stort engagemang bland mina medarbetare, säger Joachim Morath, VD Feelgood.
  • När vår kund Region Stockholm bad oss om extra stöd så var det självklart att snabbt ställa upp och avlasta med de digitala möjligheter vi redan har, säger Johanna Johansson, Regionchef Feelgood Stockholm.

Avtalet gäller från och med 2020-03-31 till och tillsvidare.

Stockholm 2020-04-02      
Feelgood Svenska AB (publ)

För mer information, kontakta:

Joachim Morath
VD Feelgood
Telefon: 070-213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.se

 

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Med visionen att ha Sveriges friskaste kunder får vi människor och organisationer att må bra. Vi vet att företag och organisationer som satsar på sina medarbetares livskvalitet gör en lönsam investering. Att systematiskt och förebyggande arbeta med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehab eller krishantering leder till förbättrad produktivitet och sänkta kostnader. Därför erbjuder Feelgoods specialister allt som behövs för det moderna arbetslivet. Feelgood har nu 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 120 platser i Sverige (i egen regi eller med partners) Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.