Hoppa till huvudinnehåll

Peab blir ny stor kund till Feelgood

Feelgood har tecknat ett nytt avtal gällande företagshälsovård för bygg- och anläggningskoncernen Peab. Avtalet som är ett resultat av en upphandling omfattar samtliga anställda inom Peab i Sverige, totalt ca 12 000 personer.

Det nya rikstäckande avtalet innebär att Feelgood befäster sin mycket starka position i bygg- och anläggningsbranschen och att Peab får en strategisk samarbetspartner med hög kompetens och lång erfarenhet av arbetsmiljöfrågor inom den verksamhet koncernen bedriver.

Feelgoods uppdrag är att agera som en expertresurs inom arbetsmiljö och hälsa och att arbeta målfokuserat på flera nivåer inom Peab. Målen för samarbetet omfattar bland annat färre arbetsskador, att hjälpa organisationen att identifiera och agera på tidiga signaler på ohälsa, samt att skapa en helhetsprocess kring hälsoundersökningar som möjliggör förebyggande insatser och minskar risken för ohälsa.

-       Ett viktigt krav i upphandlingen var att kunna öka stödet till chefer, HR och arbetsmiljöfunktioner i att tidigt hitta och stötta individer och grupper som riskerar ohälsa, vilket vi nu kommer att kunna göra. Samarbetet med Feelgood kommer också ge våra medarbetare nya möjligheter till stöd genom digitala lösningar.
Peab strävar efter att alla ska vara trygga och må bra på jobbet. För att nå den visionen behöver vi fokusera på rätt saker och ha en proaktiv partner som kan driva på i rätt riktning. Jag ser fram emot att samarbeta med Feelgood i detta, säger Urban Alm, arbetsmiljöchef Peab

-       Peab är en stor koncern och en mycket spännande ny kund för Feelgood. Arbetsmiljöfrågorna är helt avgörande inom byggindustrin och våra andra stora kunder i samma bransch utmanar oss varje dag, vilket gör att vi hela tiden utvecklas och håller en mycket hög kvalitet i vår leverans och vår expertroll. Det tillsammans med att Peab har tydliga mål för samarbetet och vet vad de vill åstadkomma ger väldigt bra förutsättningar för goda resultat, säger Jens Olofsson, Försäljningschef Feelgood.

Avtalet gäller från 2019-09-01 till 2022-08-31 med möjlighet till förlängning om ytterligare två år. Totalt omfattas ca 12 000 medarbetare.

Stockholm 2019-05-15      
Feelgood Svenska AB (publ)

För mer information, kontakta:

Jens Olofsson
Försäljningschef, Feelgood
Telefon: 073-687 12 14
E-post: jens.olofsson@feelgood.se

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 070-213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.se

www.feelgood.se.