Hoppa till huvudinnehåll

Ny CFO till Feelgood

Feelgood förändrar i koncernledningen och har utsett Eva Modner till tillförordnad Chief Financial Officer (CFO). Eva Modner har under flera år arbetat med att stödja bolaget och ledningen i olika förändrings- och utvecklingsprojekt.

Nuvarande CFO Fredrik Bister har valt att lämna sin tjänst på Feelgood. Fredrik Bister är fortsatt anställd i bolaget t o m den 30 september 2020. Under övergångsperioden till att en permanent lösning är klar tar Eva Modner rollen som tillförordnad CFO från den 13 maj 2020.

Denna information är sådan information som Feelgood Svenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Joachim Moraths försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 kl 16:00 CET.

 

Stockholm 2020-05-13               
Feelgood Svenska AB (publ)     

Kontaktpersoner:
Joachim Morath
VD Feelgood
Telefon: 070-213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Åse Bandling
HR-chef Feelgood
Telefon: 072-519 34 74
E-post: ase.bandling@feelgood.se

Om Feelgood
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Med visionen att ha Sveriges friskaste kunder får vi människor och organisationer att må bra. Vi vet att företag och organisationer som satsar på sina medarbetares livskvalitet gör en lönsam investering. Att systematiskt och förebyggande arbeta med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehab eller krishantering leder till förbättrad produktivitet och sänkta kostnader. Därför erbjuder Feelgoods specialister allt som behövs för det moderna arbetslivet. Feelgood har nu 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 120 platser i Sverige (i egen regi eller med partners) Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.