Hoppa till huvudinnehåll

Nu öppnar nomineringen till Sveriges friskaste företag

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong style="font-weight:bold">F&ouml;r femte &aring;ret i rad startar nomineringen till Feelgoods utm&auml;rkelse <em>Sveriges friskaste f&ouml;retag</em>. Med utm&auml;rkelsen vill Feelgood lyfta goda exempel p&aring; arbetsgivare, &ouml;ver hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och arbetsmilj&ouml;. </strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Allt fler f&ouml;retag och organisationer ser en h&aring;llbar arbetsmilj&ouml; med friska medarbetare som en central del av verksamhetsstrategin. Med <em>Sveriges friskaste f&ouml;retag</em> vill Feelgood, f&ouml;r femte &aring;ret i rad, inspirera f&ouml;retag och organisationer att arbeta mer systematiskt med arbetsmilj&ouml;n och h&auml;lsan hos sina medarbetare. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">De nominerade f&ouml;retagen utv&auml;rderas utifr&aring;n fyra &ouml;vergripande omr&aring;den som samtliga har betydelse f&ouml;r skapandet av friska organisationer, n&auml;mligen: systematiskt arbetsmilj&ouml;arbete, ledarskap, medarbetarskap och delaktighet samt h&auml;lsa och h&aring;llbart arbetsliv. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vinnarf&ouml;retaget utses av en jury best&aring;ende av experter inom arbetsmilj&ouml; och h&auml;lsa.&nbsp; </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Nu n&auml;r m&aring;nga verksamheter g&aring;r in i nya arbetss&auml;tt eller f&ouml;r den delen &aring;terg&aring;r till &rdquo;det normala&rdquo; &auml;r det viktigt att fokusera p&aring; det systematiska arbetsmilj&ouml;arbetet.&nbsp;Vi vill synligg&ouml;ra de organisationer och f&ouml;retag som aktivt arbetar f&ouml;r att tillgodose en sund arbetsmilj&ouml; och ett friskt arbetsklimat b&aring;de p&aring; och utanf&ouml;r den fysiska arbetsplatsen, s&auml;ger juryns ordf&ouml;rande G&ouml;ran H&auml;gglund. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Volvo Cars, som vann f&ouml;rra &aring;ret, uppmanar alla att nominera sin arbetsgivare, eller sin arbetsplats till utm&auml;rkelsen <em>Sveriges friskaste f&ouml;retag</em>. Det &auml;r en bekr&auml;ftelse p&aring; att f&ouml;retagets strategi och insatser inom arbetsmilj&ouml;arbetet f&aring;r ett h&ouml;gt betyg. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Vi &auml;r glada och stolta att Volvo Cars uts&aring;gs till <em>Sveriges friskaste f&ouml;retag 2020</em> och att v&aring;rt arbete f&ouml;r en h&auml;lsosam livsstil och f&ouml;retagskultur uppm&auml;rksammas. Tillsammans med v&aring;ra medarbetare och fackliga partners arbetar vi med f&ouml;retagsh&auml;lsov&aring;rden f&ouml;r att skapa en arbetsplats d&auml;r s&auml;kerhet och omtanke inkluderas i allt vi g&ouml;r. Med tanke p&aring; att 2020 var ett annorlunda &aring;r pr&auml;glat av en pandemi, k&auml;ndes utm&auml;rkelsen s&auml;rskilt viktig, s&auml;ger Michael Gustafsson, Head of Health, Safety &amp; Security, Volvo Cars. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nomineringsperioden p&aring;g&aring;r mellan 1 november och 10 december. De som g&aring;r vidare till steg tv&aring; kontaktas d&auml;refter f&ouml;r mer f&ouml;rdjupade fr&aring;gor, och finalisterna utses under mars m&aring;nad. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vinnaren av utm&auml;rkelsen <em>Sveriges friskaste f&ouml;retag</em> presenteras under v&aring;ren 2022. L&auml;s mer och nominera ditt f&ouml;retag p&aring; <a href="http://www.sverigesfriskasteforetag.se&quot; style="color:blue; text-decoration:underline">www.sverigesfriskasteforetag.se</a&gt; </span></span></span></span></p>

<p></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>F&ouml;r mer information kontakta:</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Aring;sa Rex Nyg&aring;rd, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sara Lundgren, projektledare f&ouml;r <em>Sveriges friskaste f&ouml;retag</em>, 076-339 06 06, sara.lundgren@feelgood.se </span></span></span></span></p>

<p style="border:none; margin-top:8px; margin-bottom:4px; padding:0cm"></p>

<p style="border:none; margin-top:8px; margin-bottom:4px; padding:0cm"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Om Feelgood</strong></span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:9pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Feelgood &auml;r Sveriges ledande h&auml;lsof&ouml;retag f&ouml;r det moderna arbetslivet. Feelgood hj&auml;lper f&ouml;retag och organisationer att f&ouml;rb&auml;ttra produktivitet och s&auml;nka kostnader genom att arbeta systematiskt och f&ouml;rebyggande med arbetsmilj&ouml;, h&aring;llbar h&auml;lsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. F&ouml;retaget har idag 700 medarbetare som m&ouml;ter kunderna b&aring;de digitalt och p&aring; ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder &ouml;ver 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och &auml;gs sedan 2021 av den finska v&aring;rdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se</span></span></span></span></p&gt;