Hoppa till huvudinnehåll
Närmast diplomet: Ulrica Björn, HR-chef, Emma-Maria Kånåhols, Bolagschef och Kristin Krylberg, HR Specialist Arbetsmiljö och Hälsa. Omgivna a...

Hogia finalist i utmärkelsen Sveriges friskaste företag 2023

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>För sjätte året i rad utser Feelgood <em>Sveriges friskaste företag</em>. Som en av sex finalister har Hogia visat hur systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till friska medarbetare och god arbetsmiljö.</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Utmärkelsen <em>Sveriges friskaste företag</em> syftar till att hitta och lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö.</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Hogia är finalist med följande motivering:</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><em>Hos Hogia är hälsa en naturlig del i vardagen, och ett aktivt val redan i budgetarbetet. Hälsoinspiratörer bidrar till teamkänsla, rörelse och en friskare arbetsplats, och hälsoaktiviteter anpassas efter medarbetarnas behov. Kommunikationen är mycket god, med kontinuerliga avstämningar och möjlighet för medarbetare att varje vecka reflektera och lyfta eventuella förändringsbehov. Balansen mellan arbete och fritid värderas högt, och rutiner för ett välfungerande hybridarbete har utvecklats. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har bra struktur med skyddsronder, pulsmätningar och riskanalys. Ledarskapsprogram och aktivt stöd från HR leder till ett hälsosamt ledarskap. &nbsp;</em></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Det finns ett starkt och medvetet engagemang för hälsa hos våra medarbetare, ledning och ägare. Hogia vågar satsa på medarbetarnas idéer och har gjort konkreta hälsosatsningar utifrån det. Det är kombinationen av stödet från ledning och det stora engagemanget från våra medarbetare som har gjort hälsa till en del av vår vardag på jobbet. Det är jättekul att vara en av sex finalister i <em>Sveriges friskaste företag</em>. Det visar att vi är på rätt väg, säger Kristin Krylberg, HR-specialist med ansvar för arbetsmiljö och hälsa.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Det är roligt att få lyfta fram Hogia som har ett så starkt arbete med medarbetares mående och balans i livet. Det syns bland annat i mängden aktiviteter för hälsa och välmående, säger Joachim Morath, vd på Feelgood. &nbsp;</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Vinnaren av <em>Sveriges friskaste företag</em> presenteras i maj.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood, som tillsammans med en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, utser finalister och vinnare.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Juryn består av Carola Lemne, tidigare vd på Svenskt Näringsliv och juryns ordförande, Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson, tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, vd på Feelgood.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>För mer information kontakta:</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Emma Soovik, PR-ansvarig Hogia, 070-817 96 51, emma.soovik@hogia.se </span></span></span></span></p>

<p><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong><span style="font-size:9pt"><span>Om Feelgood</span></span></strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt"><span>Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se</span></span></span></span></span></p&gt;