Hoppa till huvudinnehåll

Förändring i Feelgoods koncernledning

Feelgood Svenska AB meddelar idag att Stefan Gram, chefsläkare och medicinskt ledningsansvarig, valt att gå i pension och kommer i samband med det att lämna Feelgoods koncernledning.

Stefan Gram har arbetat på Feelgood sedan januari 2015 och lämnar sin post under hösten 2019. Rekrytering av ny chefsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Feelgood har inletts.

Stockholm 2019-09-06          
Feelgood Svenska AB (publ)

För mer information, kontakta:
Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 08-545 810 00
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Om Feelgood
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Med visionen att ha Sveriges friskaste kunder får vi människor och organisationer att må bra. Vi vet att företag och organisationer som satsar på sina medarbetares livskvalitet gör en lönsam investering. Att systematiskt och förebyggande arbeta med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehab eller krishantering leder till förbättrad produktivitet och sänkta kostnader. Därför erbjuder Feelgoods specialister allt som behövs för det moderna arbetslivet.Feelgood har nu 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 120 platser i Sverige (i egen regi eller med partners) Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.