Hoppa till huvudinnehåll

Finalister utsedda till Sveriges friskaste företag – industrier och kommuner starka

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Feelgood utser f&ouml;r femte &aring;ret i rad <em>Sveriges friskaste f&ouml;retag</em>. Utm&auml;rkelsen syftar till att lyfta goda exempel p&aring; arbetsgivare, &ouml;ver hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en v&auml;lm&aring;ende och sund arbetsmilj&ouml;. </strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Med <em>Sveriges friskaste f&ouml;retag</em> vill Feelgood inspirera f&ouml;retag och organisationer att arbeta mer med systematiskt arbetsmilj&ouml;arbete. F&ouml;rv&auml;ntningarna &ouml;kar p&aring; arbetsgivare och chefer. N&auml;r det sker stora f&ouml;r&auml;ndringar i arbetslivet, v&aring;rt s&auml;tt att jobba och i omv&auml;rlden &auml;r det extra viktigt med en god arbetsmilj&ouml; och ett gott ledarskap f&ouml;r att skapa en v&auml;l fungerande arbetsplats.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">&shy;&ndash; Jobbet &auml;r en faktor som kan g&ouml;ra oss friska, och satsningar fr&aring;n arbetsgivare ger resultat. I &aring;r visar industrin tillsammans med kommuner och regioner att systematiskt<em> </em>arbetsmilj&ouml;arbete inspirerar medarbetare att sj&auml;lva engagera sig i friskfaktorer p&aring; jobbet, s&auml;ger Joachim Morath, VD p&aring; Feelgood. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">F&ouml;retagsh&auml;lsa best&aring;r inte av enstaka insatser utan av systematiskt arbete f&ouml;r en god arbetsmilj&ouml;. De t&auml;vlande i <em>Sveriges friskaste f&ouml;retag</em> bed&ouml;ms p&aring; &aring;tg&auml;rder som har gett konkreta resultat f&ouml;r b&aring;de individen och organisationen inom arbetsmilj&ouml;, ledarskap, h&auml;lsa och medarbetarskap.</span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">&Aring;rets finalister &auml;r: </span></span></span></span></p>

<ul>
<li style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt; margin-bottom:4px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Derome &ndash; tr&auml;industrif&ouml;retag </span></span></span></span></li>
<li style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt; margin-bottom:4px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">L&ouml;f, Regionernas &ouml;msesidiga f&ouml;rs&auml;kringsbolag &ndash; f&ouml;rs&auml;kringsbolag </span></span></span></span></li>
<li style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt; margin-bottom:4px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Nacka kommun &ndash; samh&auml;llsservice </span></span></span></span></li>
<li style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt; margin-bottom:4px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Rinkeby-Kista stadsdelsf&ouml;rvaltning </span></span><span style="font-family:georgia,palatino">&ndash;</span><span><span style="font-family:georgia,palatino"> samh&auml;llsservice/f&ouml;rvaltning </span></span></span></span></li>
<li style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt; margin-bottom:4px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB </span></span><span style="font-family:georgia,palatino">&ndash;</span><span><span style="font-family:georgia,palatino"> kommunalt fastighetsbolag </span></span></span></span></li>
<li style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt; margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Tetra Pak &ndash; f&ouml;rpackningsindustribolag &nbsp;&nbsp;</span></span></span></span></li>
</ul>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Vinnaren av <em>Sveriges friskaste f&ouml;retag</em> presenteras i mitten av maj.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Bakom utm&auml;rkelsen st&aring;r h&auml;lsof&ouml;retaget Feelgood, som tillsammans med en jury av experter inom arbetsmilj&ouml; och h&auml;lsa, utser finalister och vinnare. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Juryn best&aring;r av G&ouml;ran H&auml;gglund, juryordf&ouml;rande, Irene Jensen, professor i f&ouml;retagsh&auml;lsa, G&ouml;ran Johnsson, tidigare ordf&ouml;rande f&ouml;r IF Metall, Ursula Berge, samh&auml;llspolitisk chef p&aring; Akademikerf&ouml;rbundet SSR samt Joachim Morath, VD p&aring; Feelgood.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>F&ouml;r mer information kontakta:</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">&Aring;sa Rex Nyg&aring;rd, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></span></p>

<p style="border:none; margin-bottom:4px; margin-top:8px; padding:0cm"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Om Feelgood</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt">Feelgood &auml;r Sveriges ledande h&auml;lsof&ouml;retag f&ouml;r det moderna arbetslivet. Feelgood hj&auml;lper f&ouml;retag och organisationer att f&ouml;rb&auml;ttra produktivitet och s&auml;nka kostnader genom att arbeta systematiskt och f&ouml;rebyggande med arbetsmilj&ouml;, h&aring;llbar h&auml;lsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. F&ouml;retaget har idag 800 medarbetare som m&ouml;ter kunderna b&aring;de digitalt och p&aring; ca 125 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder &ouml;ver 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och &auml;gs sedan 2021 av den finska v&aring;rdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se</span></span></span></span></p&gt;