Hoppa till huvudinnehåll

Finalister utsedda till Sveriges friskaste företag 2023

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Feelgood utser för sjätte året i rad <em>Sveriges friskaste företag</em>. Utmärkelsen syftar till att lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö.</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Jobbet är en faktor som kan göra oss friska, och satsningar från arbetsgivare ger resultat. Men bra arbetsmiljö och hälsa på arbetet kommer inte av enstaka insatser utan av systematiskt arbete. De tävlande i <em>Sveriges friskaste företag</em> bedöms på åtgärder som har gett konkreta resultat för både individen och organisationen inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och medarbetarskap.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Att komma med som finalist i denna utmärkelse är en bravad, säger Joachim Morath, vd på Feelgood. Det kommer inte av sig självt att ha en så väl fungerande arbetsmiljö och så nöjda medarbetare som dessa finalister, det kräver idogt arbete och uthållighet. Med den omvärldssituation vi befinner oss i och har varit i ställs dessutom extra höga krav på ledarskap och anpassning till nya arbetssätt.</span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:georgia,palatino">Årets finalister är:</span></span></span></p>

<ul>
<li style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>DB Schenker Sverige</strong> – transport/logistik</span></span></span></span></li>
<li style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Hogia</strong> – programvaror/IT-system</span></span></span></span></li>
<li style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Löf</strong> – försäkringsbolag</span></span></span></span></li>
<li style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Nacka kommun</strong> – kommun</span></span></span></span></li>
<li style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>RO-gruppen</strong> – bygg </span></span></span></span></li>
<li style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt; margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Veoneer Sweden</strong> – fordonssäkerhet </span></span></span></span></li>
</ul>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Vinnaren av <em>Sveriges friskaste företag</em> presenteras i maj.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood, som tillsammans med en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, utser finalister och vinnare.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Juryn består av Carola Lemne, tidigare vd på Svenskt Näringsliv och juryns ordförande, Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson, tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, vd på Feelgood.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>För mer information kontakta:</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></span></p>

<p><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong><span style="font-size:9pt"><span>Om Feelgood</span></span></strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt"><span>Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se</span></span></span></span></span></p&gt;