Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood varslar om arbetsbrist för att möta förändringar i efterfrågestrukturen både med avseende på volym och ändrade kundbeteenden

Till följd av covid-19 förväntas efterfrågan påverkas under återstoden av 2020. Feelgood måste därför vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till en ny verklighet. Vi inleder nu en process för att successivt minska personalstyrkan med ett 50-tal medarbetare.

Utbrottet av covid-19 har förändrat och minskat efterfrågan. På flera sätt har Feelgood kunnat möta förändringen genom färdiga digitala lösningar och kundanpassade tjänster och utbildningar. Vi kan konstatera att det inte räcker för att klara den vikande efterfrågan, utan det krävs ytterligare åtgärder.

Feelgoods medarbetare har i genomsnitt uppsägningstider på omkring sex månader. Osäkerheten avseende efterfrågan och hur lång tid det tar att anpassa organisationen innebär att Feelgood måste agera proaktivt. Det ger Feelgood flexibiliteten att snabbt skala upp verksamheten när efterfrågan återkommer, men också att vidta ytterligare åtgärder om återhämtningen tar längre tid än förväntat.

Den förväntade övertaligheten om ca 50 medarbetare är fördelad över hela landet. Covid-19 tvingar Feelgood att ta ställning i en påtagligt ny verklighet som kommer att ha påverkan på hela 2020.

”Vår ambition är att fortsatt vara det ledande hälsoföretaget i vår bransch. För att säkerställa vår viktiga funktion för god hälsa i arbetslivet måste vi ständigt anpassa våra kostnader och förbättra vårt kunderbjudande. Det är oerhört tråkigt att vi tvingas minska vår personalstyrka. Inte minst med tanke på Feelgoods framgångsrika utveckling de senaste åren. Tillsammans med de fackliga företrädarna ska vi nu arbeta intensivt och respektfullt för att finna lösningar för att så få personer som möjligt drabbas. Vi är väl förberedda för att snabbt kunna skala upp verksamheten i takt med att efterfrågan återgår till en normal volym”, säger Joachim Morath, VD för Feelgood.

Denna information är sådan information som Feelgood Svenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Joachim Moraths försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 kl 12:00 CET.

För mer information, kontakta:

Joachim Morath
vd, Feelgood
Telefon: 070-213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.seAnna Thulin
COO Feelgood
Telefon: 070-770 21 95
E-post: anna.thulin@feelgood.se

 

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se,